Документи на вступ до аспірантури

Перелік документів:

- заява вступника;

- копія паспорта (1, 2 та 11 стор.) і копія ідентифікаційного коду / картки платника податків;

- копія диплома магістра (спеціаліста) та додатка до нього із зазначенням здобутої спеціальності;

- 4 кольорові фотокартки 3х4 см;

- копія трудової книжки, завірена за місцем роботи;

- військовий квиток або посвідчення про приписку (копія) – для військовозобов’язаних;

- медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-о;

- заява про надання згоди на збір і обробку персональних даних;

- список опублікованих наукових праць та їх копії (за наявності). Вступники, які не мають хоча би двох опублікованих наукових праць у наукових фахових виданнях, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;

- рекомендаційний лист передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди з оцінкою реферату/наукових праць з обраної спеціальності;

- посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);

- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

- засвідчена копія сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

- витяг з протоколу засідання випускової кафедри з відповідної спеціальності про результати співбесіди зі вступником і рекомендацію до вступу.

Паспорт, диплом магістра (спеціаліста) подаються вступником особисто. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

Тел. для довідок: + 38 (061) 228-48-03, +38 (095) 00-44-132