Документи на вступ до аспірантури

 Перелік документів

 • заява вступника;
 • копія диплома магістра (спеціаліста) та додатка до нього із зазначенням здобутої спеціальності;
 • 3 кольорові фотокартки 3х4 см;
 • медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-о; 
 • список опублікованих наукових праць та їх копії (за наявності). Вступники, які не мають хоча би двох опублікованих наукових праць у наукових фахових виданнях, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
 • рекомендаційний лист передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди з оцінкою реферату/наукових праць з обраної спеціальності;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку (копія) – для військовозобов’язаних;
 • копія трудової книжки, завірена за місцем роботи;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 •  засвідчена копія сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);
 •  витяг з протоколу засідання випускової кафедри з відповідної спеціальності про результати співбесіди зі вступником і рекомендацію до вступу;
 •  заява про надання згоди на збір і обробку персональних даних;
 •  копія паспорта (1, 2 та 11 стор.) і копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Паспорт, диплом магістра або спеціаліста подаються вступником особисто. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.
Тел. для довідок: +8 (061) 228-48-03
E-mail: phd.kpu@gmail.com
Веб-сайт: http://www.zhu.edu.ua