Кафедра інформаційних технологій та дизайну

Історія кафедри

Кафедру інформаційних технологій та дизайну створено у 2020 році об’єднанням двох кафедр: кафедри інформаційних технологій і кафедри дизайну.

Кафедру інформаційних технологій є однією з найстаріших в університеті. З початку існування її очолював відомий в Україні та за її межами вчений доктор фізико-математичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України Олександр Миколайович Горбань. В різні часи кафедру очолювали доктор фізико-математичних наук, професор Таланін І.Є, доктор фізико-математичних наук, професор Бахрушин В.Є., кандидат фізико-математичних наук, доцент Горбенко В.І., кандидат економічних наук, доцент Нацюк І.М.

Кафедру дизайну очолювали кандидат наук з державного управління, доцент Захарова С.Г. та кандидат наук з державного управління, доцент Петрова К.В.

З 2021 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор Хрипко Сергій Леонідович.

 

Завідувач кафедри інформаційних технологій технологій та дизайну

Хрипко Сергій Леонідович -

професор, доктор технічних наук.

Відомості про фахівця Наукові праці Нацюк І.М.

Контакти:

Аудиторія: 320
Телефон: 0672575678
224, 339 (внутрішній)
e-mail: ur9qq @ukr.net

 

Наша група у соціальних мережах

 

Кадровий потенціал кафедри

4 доктори наук, професори,
3 кандидата наук, доцента

На кафедрі працюють:

Хрипко Сергій Леонідович – завідувач кафедри, доктор технічних наук., професор;
Покатаєв Павло Сергійович – доктор наук з державного управління, професор;
Кравченко Володимир Миколайович – доктор педагогічних наук, доцент;
Кіктенко Оксана Володимирівна – доктор наук з державного управління, доцент;
Онішкевич Юлія Валеріївна – кандидат економічних наук, доцент;
Огаренко Тетяна Юріївна – кандидат економічних наук, доцент;
Носатов Ігор Костянтинович – кандидат економічних наук, доцент;
Бречко Наталія Анатоліївна – старший викладач;
Циганова Ірина Олегівна – старший викладач;
Непомящий Віктор Іванович – старший викладач;
Самонін Сергій Олексійович – старший викладач;
Прокофьєв Євген Олександрович – старший викладач;
Давидова Вікторія Володимирівна – викладач, завідувач лабораторією дизайну;
Ковтун Володимир Андрійович – викладач.

Перелік спеціальностей та освітніх програм кафедри

Кафедра інформаційних технологій і кафедри дизайну здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями та освітніми програмами:

Перший (бакалаврський) рівень:

1. Спеціальність – 014 Середня освіта (Інформатика), спеціалізація 014.09 Інформатика,
Освітня програма – Середня освіта (Інформатика),
Освітня кваліфікація – бакалавр середньої освіти (інформатика),
Професійна кваліфікація – вчитель закладу загальної середньої освіти
Скорочений термін навчання – 2 роки на основі диплома бакалавра, магістра (спеціаліста)

2. Спеціальність – 022 Дизайн,
Освітня програма – Дизайн,
Освітня кваліфікація – бакалавр дизайну
Термін навчання – 4 роки

3. Спеціальність – 121 Інженерія програмного забезпечення
Освітня програма – Інженерія програмного забезпечення
Освітня кваліфікація – бакалавр з інженерії програмного забезпечення
Професійна кваліфікація – фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
Термін навчання – 4 роки

Другий (магістерський) рівень:

Спеціальність - 121 Інженерія програмного забезпечення
Освітня програма – Інженерія програмного забезпечення
Освітня кваліфікація – Магістр з інженерії програмного забезпечення,
Професійна кваліфікація – інженер-програміст
Термін навчання – 1,5 роки

Місця працевлаштування та посади випускників

Наукові публікації викладачів Scopus, Web of Science Core Collection

Підвищення кваліфікації викладачів