Кафедра інформаційних технологій

Кафедра Інформаційних технологій Інституту управління заснована у 1999 році.

 

Завідувач кафедри інформаційних технологій

Нацюк Ігор Михайлович -

кандидат економічних наук, доцент.

Відомості про фахівця Наукові праці Нацюк І.М.

Контакти:

Аудиторія:
Телефон:

 
На кафедрі працюють 1 професор, доктор наук; 5 доцентів, кандидатів наук; 5 старших викладачів та асистентів.

Кафедра та її лабораторії розташовані на 3 та 4 поверхах головного корпусу Класичного приватного університету:

– кабінет завідувача кафедри;
– викладацька;
– лабораторія паралельних обчислень та веб-технологій;
– лабораторія сучасних систем програмної інженерії;
– лабораторія технічних систем та засобів;

 Метою діяльності кафедри є підготовка фахівців галузі знань - 12 Інформаційні технології за спеціальністю - 121 Інженерія програмного забезпечення (бакалавр – термін навчання 4 роки) та зі спеціальності - 121 Інженерія програмного забезпечення (спеціаліст – 1 рік, магістр – 1,5 роки) а також науково-дослідна робота у галузі програмного забезпечення систем.
 

Домінуючими сферами діяльності випускників цієї спеціальності є:

•    послуги відносно типу і конфігурації комп’ютерних технічних засобів, а також пов’язаного з ними програмного забезпечення;
•    аналіз потреб і проблем користувачів комп’ютерних технічних засобів, пошук найбільш оптимальних рішень;
•    аналіз проектів та програм готових систем;
•    розробка, виготовлення, постачання і документування програмного забезпечення на замовлення користувачів;

 

IMG_8044

 

 

•    розробка, виготовлення, постачання і документування програмного забезпечення на замовлення користувачів;
•    розробка, виготовлення, постачання стандартного програмного забезпечення, коректування програм за бажанням користувачів;
•    обробка даних з використанням програмного забезпечення клієнта чи власного програмного забезпечення розробника, повна обробка даних, сервісні програми з введення;
•    обробка даних та складання таблиць;
•    керування та постійна експлуатація комп’ютерної техніки, що належить третій стороні;

 

 
•    створення баз даних: збирання даних з одного чи декількох носіїв інформації;
•    зберігання баз даних: підготовка комп’ютерного запису певної інформації відповідно до обумовленого формату;
•    організація доступу до баз даних.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Можливі посади випускників цього напряму:
•    інженер-програміст,
•    керівник підрозділу,
•    науковий співробітник,
 •    фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення.