Філія Класичного приватного університету у місті Кременчук

Філія Класичного приватного університету у місті Кременчук була створена як відокремлений структурний підрозділ наказом ректора університету від 17 листопада 2015 року.
Директор філії Класичного приватного університету у місті Кременчук:
Мєняйлова Галина Євгеніївна, кандидат економічних наук.
тел. (050) 554-76- 06, (067) 399-12- 72
адреса: м. Кременчук, вул. Небесної Сотні (Пролетарська) 24/37.

Положення про філію

У 2017 року філія отримала ліцензію (протокол №66/2 ліцензійної комісії МОНУ від 28 серпня 2017 року) на навчання бакалаврів зі спеціальності:

274 «Автомобільний транспорт»
за галуззю знань 27 «Транспорт»,

Випускники філії Класичного приватного університету у м. Кременчук отримають диплом державного зразка освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”
і кваліфікацію - бакалавр з автомобільного транспорту.

Строк навчання: 

 • випускників 11-х класів (денна/заочна) – 4 роки
 • випускників коледжу за спорідненою спеціальністю (денна/заочна) – 2 роки.
 • випускників коледжу та вищих навчальних закладів інших спеціальностей (денна/заочна) – 3 роки.

Випускники зі спеціальності «Автомобільний транспорт» можуть у перспективі розраховувати на високі керівні посади:

 • інженер транспорту; 
 • диспетчер  транспорту та служби перевезень;
 • інженер відділу експлуатації;
 • начальник колони;
 • інженер  безпеки дорожнього руху; 
 • науковий співробітник науково-дослідних інститутів та інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України; 
 • інспектор  технічного нагляду;
 • інженер-логіст  автомобільних перевезень;
 • інспектор з організації дорожнього руху.

Підготовку студентів зі спеціальності Автомобільний транспорт здійснює кафедра автомобільного транспорту та транспортних технологій.