Філія Класичного приватного університету у місті Кременчук

Правила прийому до Філії Класичного приватного університету у місті Кременчук в 2023 році

Директор філії Класичного приватного університету у місті Кременчук:
Мєняйлова Галина Євгеніївна, кандидат економічних наук, доцент.
тел. (050)718-86-25 адреса: м. Кременчук, вул. Небесної Сотні (Пролетарська) 24/37.

Освітня програма «Автомобільний транспорт»
спеціальність 274 «Автомобільний транспорт» за галуззю знань 27 «Транспорт»,
 
Кваліфікація - бакалавр автомобільного транспорту
 
Строк навчання:
- випускників 11-х класів (денна/заочна) – 4 роки
- випускників коледжу з дипломом молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю (денна/заочна) – 2 роки.
- випускників коледжу та вищих навчальних закладів інших спеціальностей (денна/заочна) – 3 роки.
 
Випускники зі спеціальності «Автомобільний транспорт» можуть у перспективі розраховувати на високі керівні посади:
- інженер транспорту, відділу експлуатації, безпеки дорожнього руху;
- диспетчер транспорту та служби перевезень;
- начальник колони;
- науковий співробітник науково-дослідних інститутів та інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України;
- інспектор технічного нагляду;
- інженер-логіст автомобільних перевезень;
- інспектор з організації дорожнього руху.
 
 
Освітня програма «Логістика»
спеціальність 073 «Менеджмент» за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування»,
 
Строк навчання:
- випускників 11-х класів (денна/заочна) – 4 роки
- випускників коледжу з дипломом молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю (денна/заочна) – 2 роки.
- випускників коледжу та вищих навчальних закладів інших спеціальностей (денна/заочна) – 3 роки.
 
В межах Освітньої програми «Логістика» студенти мають можливість обрати одну з спеціалізацій:
- Бізнес-логістика
- Логістика та комерційна діяльність
- Транспортна логістика
 
Після підготовки випускник може займати відповідну посаду:
- менеджер (управитель) з транспортно-експедиторської діяльності;
- менеджер (управитель) на транспорті;
- менеджер (управитель) з питань комерційної діяльності та управління, з адміністративної діяльності,
- менеджер (управитель) з постачання;
- менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності;
- менеджер (управитель) систем якості;
- менеджер (управитель) з міжнародних перевезень;
- економіст з праці, із збуту, з матеріально-технічного забезпечення, із ціноутворення.
- логіст з міжнародних перевезень;
- логіст з організації міжнародних постачань.
 
Група забезпечення
Кафедра логістичного менеджменту
Матеріально-технічна база
Дисципліни
Освітньо-професійна програма (обговорення)
Бази практик