План проведення наукових і науково-технічних заходів в 2013 р.

План проведення наукових і науково-технічних заходів в 2013 р.
Класичного приватного університету
(назва організації)

№ з/п

Назва НТЗ

Місце проведення

Термін проведення

Телефон, факс, e-mail, сайт організації

Країни-учасниці (для міжнародних НТЗ)

Орієнтована кількість учасників

Посвідчення (так, ні)

1

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Системний аналіз. Інформатика. Управління»

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

13 березня-
16 березня
2013 р.

(061) 220-93-66

Україна, Росія, Білорусь, Польща, Грузія, Казахстан

150

ні

2

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення»

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

15 березня
2013 р.

(061) 220-47-30
yadransky@yandex.ru
vitalik.ps@mail.ru

-

100

ні

3

Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація загальної та професійної освіти в умовах глобального світу»

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

22 березня
2013 р.

(061) 220-47-29

Україна

110

ні

4

XХІ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених «Наука і вища освіта»

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

18 квітня
2013 р.

(061) 701-90-08
osvita_nauka@ukr.net

Україна,
Росія,
Казахстан

1500

ні

5

І Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні правові та організаційні проблеми публічного управління та судочинства»

Кіровоградський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету (м. Кіровоград)

12-13 квітня
2013 р.

(0522)-27-46-40
anna_sharkova@rambler.ru

Україна
Росія,
Білорусь

110

ні

6

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту та туризму»

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

10-11 жовтня
2013 р.

(061) 220-95-13
virtuni.education.zp.ua
vindukktgg@mail.ru

Росія, Білорусь, Литва, Грузія

170

ні

7

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічний розвиток України і регіонів» (Social and economic development of Ukraine and regions)

Класичний приватний університет
(м. Запоріжжя)

17-18 жовтня
2013 р.

(061) 220-58-61
econom.cpu@gmail.com
zhu.edu.ua

Україна, Росія, Білорусь, Литва, Німеччина, Данія, Іспанія

200

ні

8

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми публічного та приватного права»

Класичний приватний університет
(м. Запоріжжя)

25 жовтня
2013 р.

(061) 220-48-01

Україна,
Росія,
Польща

120

ні

9

Міжнародна науково-практична конференція «Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки»

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

15 листопада
2013 р.

(061) 220-93-66
kpu.kiam.konf@ukr.net

Україна, Росія, Білорусь, Польща, Грузія

180

ні

10

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Андріївські читання»

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

13 грудня
2013 р.

(061) 220-47-23
bogoslov-kpu@mail.ru

Україна

100

ні