Наукові видання

№ з/п

 

Назва видання

Галузі
науки

Дата включення до переліку фахових видань

1. 

Держава та регіони. Серія: Право

 

юридичні

внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з юридичних наук (спеціальності: 081. Право, 293. Міжнародне право) відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409

2. 

Держава та регіони. Серія “Державне управління”

державне управління

входить до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у сфері публічного управління, на підставі Наказу МОН України від 06 листопада 2014 року № 1279

3. 

Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки

філологічні
(літературознавство)

журнал включено до переліку фахових видань з філологічних наук (літературознавство) згідно Наказу Міністерства освіти і науки України 22.12.2016 № 1604

4. 

Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації

соціальні комунікації

 

5. 

Держава та регіони. Серія “Економіка та підприємництво”

 

економічні

Фахова реєстрація (категорія «Б»): журнал внесено до списку друкованих періодичних видань, що входять до переліку наукових фахових видань України (економічні науки), на підставі Наказу МОН України від 17 березня 2020 року № 409

6. 
 

Право та державне управління

юридичні,
державне управління

внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з публічного управління та юридичних наук (спеціальності: 081. Право, 281. Публічне управління та адміністрування, 293. Міжнародне право) відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409

7. 
 

Приазовський економічний вісник

економічні

Наказ МОН України від 17 березня 2020 року № 409

8. 

Ренесансні студії

філологічні

(літературознавство)

журнал включено до переліку фахових видань з філологічних наук (літературознавство) згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 07.10.2016 № 1222

9. 

Збірник наукових праць "Теорія і практика сучасної психології"

психологічні

журнал включено до переліку фахових видань з психологічних наук згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 24.10.2017 № 1413

10. 

Інституціональний вектор економічного розвитку МІДМУ "КПУ" 

 економічні

08.07.09
№ 1-05/3

11. 
 

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах

 

педагогічні

внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з педагогічних наук (спеціальності: 011. Освітні, педагогічні науки, 012. Дошкільна освіта, 013. Початкова освіта, 014. Середня освіта, 015. Професійна освіта, 016. Спеціальна освіта) відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409

12. 

Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики

 соціологічні

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. (додаток 4) збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі соціальних наук (054 – Соціологія)