Коледж Класичного приватного університету

Історія Коледжу

Коледж Класичного приватного університету був створений наказом Міністерства та освіти і науки № 038 від 26 лютого 2007 року

 

Директор Коледжу Класичного приватного університету 

Яценко Лариса Іванівна 

Відмінник освіти України

Відомості про фахівця  Наукові праці Яценко Л.І.

Контакти:

Аудиторія:
Телефон: 
e-mail:

Зарахування до Коледжу Класичного приватного університету здійснюється за результатами вступних випробувань  на конкурсній основі. Предмети, що виносяться на вступні екзамени, визначаються спеціальністю,  яку обирає абітурієнт.
Навчальний процес забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким колективом.

Спеціальності:

Економіки підприємства Економіка
Туристичне обслуговування Туризм
Готельне обслуговування Готельно-ресторанна справа
Організація обслуговування населення Менеджмент
Організація виробництва   
Видавнича справа та редагування Журналістика
Видавнича справа та редагування Видавництво та поліграфія
Товарознавствота комерційна діяльность Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Розробка програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
Землевпорядкування Геодезія та землеустрій
Правознавство Право
Дизайн Дизайн
Фізичне виховання Середня освіта (Фізичне виховання)
Фізичне виховання Фізична культура і спорт
Соціальна робота Соціальна робота
Соціальна педагогіка Соціальна педагогіка
Бухгалтерський облік Облік і оподаткування
Маркетингова діяльність Маркетинг
Фінанси і кредит Фінанси, банківська справа та страхування
Виробництво харчової продукції Харчові технології

Випускники Коледжу Класичного приватного університету отримують диплом державного зразка освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” та можливість зарахування до Класичного приватного університету для продовження навчання  з третього курсу за обраним напрямом  (спеціальністю). Навчання здійснюється за двома формами (денною та заочною).