Історія КПУ

Класичний приватний університет1992 р. – засновано Університет як Міжнародний інститут державного та муніципального управління.

1996 р. – заклад перейменовано у Запорізький інститут державного та муніципального управління.

1998 р. – засновано науково-освітній комплекс, до складу якого згодом ввійшли вищі навчальні заклади І–ІІ та ІІІ–IV рівнів акредитації, ПТУ, гімназії та школи міста.

1999 р. – інститут акредитовано за ІІІ рівнем, збудовано та відкрито власне комфортабельне шестиповерхове приміщення.

2000 р. – наказом Міністерства освіти і науки України (від 21 листопада №542) закладу надано статус Гуманітарного університету з назвою «Гуманітарний університет «ЗІДМУ».

2003 р. – відкрито студентський готель, школу-колегіум для 1–4 класів.Інститут права імені В.Сташіса

2004 р. – відкрито Інститути післядипломної та дистанційної освіти в нових власних приміщеннях (вул. Гоголя).

Відкрито Мелітопольський та Енергодарський інститути державного та муніципального управління ГУ «ЗІДМУ».

2005 р. – університет акредитовано в цілому за ІV рівнем (сертифікат PІ-ІV № 081740, рішення ДАК від 19.04.2005 р. протокол № 55); збудовано шестиповерховий комфортабельний навчальний корпус для факультету здоров’я, спорту та туризму.

2006 р. – розпочато будівництво нового семиповерхового корпусу для юридичного факультету, відкрито Науково-дослідний інститут проблем державного управління і місцевого самоврядування.

Гуманітарний університет «ЗІДМУ» внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається державна підтримка держави (свідоцтво від 5 липня 2006 року серія ВД № 00706).

На базі Гуманітарного університету відкрито дві спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальностей:

 • спеціальні та галузеві соціології
 • механізми державного управління.

2007 р. – університет визнано найкращим вищим навчальним закладом міста за незалежним оцінюванням ЮНЕСКО.

Розширено напрями підготовки та відповідно надано новий статус – Класичного університету; змінено організаційну структуру – виокремлено Інститути за напрямами підготовки.

При Університеті засновано Коледж Класичного приватного університету.

На базі Університету відкрито три спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальностей:

 • економіка та управління підприємствами
 • математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
 • теорія і методика професійної освіти.

2008 р. – у Класичному приватному університеті працюють 6 спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, у тому числі 2 – докторські. Відкрито новий семиповерховий корпус Інституту права імені Володимира Сташиса. Класичний приватний університет отримує ліцензію на підготовку іноземних громадян.

Класичний приватний університет стає членом Міжнародної асоціації університетів.

Створено центр Класичного приватного університету «Обдарованість» і засновано журнал «Школа юного вченого».

При Університеті відкрито три спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальностей:

 • теорія та історія журналістики,
 • теорія та історія видавничої справи та редагування
 • економіка та управління національним господарством

2009 р. – Класичний приватний університет змінює структуру: здійснено перехід на інститутську організаційну систему.
Класичний приватний університет отримує ліцензію на підготовку бакалаврів за напрямом «Дизайн».
Оголошено прийом за регіональним замовленням на навчання за кошт КПУ особливо обдарованих випускників навчальних закладів.

На базі Університету відкрито три спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальностей:

 • адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 • кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
 • кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

2010 р. Класичний приватний університет приєднався до Великої Хартії університетів.
Класичний приватний університет повторно акредитований за IV рівнем.

На базі Університету відкрито спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальності:

 • педагогічна та вікова психологія

2011 р. – Центр "Обдарованість" Класичного приватного університету проводить Всеукраїнський конкурс Малої Академії Наук «Юніор».
Засновано Олександрійський інститут державного та муніципального управління.
Засновано Бердянський інститут державного та муніципального управління.

На базі Університету відкрито чотири спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальностей:

 • кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
 • кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
 • теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 • адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

2012 р. – Згідно рейтингу університетів України III, IV рівнів акредитації «оп-200 Україна у 2012 році Класичний приватний університет зайняв почесне 4 місце серед вищих навчальних закладів недержавної форми власності, 110 місце серед всіх вищих навчальних закладів України та 30 місце в рейтингу за якістю навчання! Остання позиція є кращою серед вищих навчальних закладів регіону.

Класичний приватний університет отримав ліцензію Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України на провадження освітньої діяльності за напрямом підготовки „Богослов’я” (освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”).

Відкрито та освячено студентський Храм Святих рівноапостольних Кирила та Мефодія, розпочато регулярні богослужіння.

2013 р. – Класичний приватний університет посів 22 місце в рейтингу ВНЗ України ТОП-200 за оцінкою якості навчання, випередивши понад три десятки національних університетів і всі вищі навчальні заклади Запоріжжя і області. За інтегрованим показником діяльності Класичний приватний університет випередив всі приватні вищі навчальні заклади України.