УВАГА!!! 23 квітня відбудеться XXІІІ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених “НАУКА І ВИЩА ОСВІТА”
  • : Function split() is deprecated in /ido_fs/www/virtuni/info_cpu/modules/filter/filter.module on line 895.
  • : Function split() is deprecated in /ido_fs/www/virtuni/info_cpu/modules/filter/filter.module on line 895.

Ректорат Класичного приватного університету запрошує студентів і молодих учених взяти участь у XXІІІ Міжнародній науковій конференції студентів і молодих учених “НАУКА І ВИЩА ОСВІТА” яка відбудеться 23 квітня 2015 р.  у Класичному приватному університеті.

Реєстрація учасників відбудеться у холі головного корпусу о 8: 30. 
Пленарне засідання відбудеться з 9: 00 до 11: 30 години в аудиторії 312а.

Мета проведення цього наукового заходу полягає в генерації нових ідей і конкретних пропозицій щодо вирішення політичних, соціально-економічних, правових та інших проблемних питань розвитку України як європейської держави.

 

Тематичні напрями роботи конференції:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Секції: 
1. Проблеми та перспективи фінансово-економічного та соціального розвитку підприємств України 
2. Математико-статистичне моделювання соціально-економічних систем в умовах кризи 
3. Актуальні проблеми національної економіки та перспективи її розвитку 
4. Нова парадигма розвитку світової економіки  
5. Розвиток маркетингової діяльності підприємств в умовах вітчизняного ринку 
6. Фінансово-економічні аспекти розвитку держави: проблеми та перспективи 
7. Податкові трансформації сучасності 
8. Розвиток методів бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в сучасних умовах реформування економіки України

СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОЗНАВЧИХ ПРОБЛЕМ
Секції:
1. Актуальні проблеми конституційного та адміністративного права 
2. Актуальні проблеми цивільного права та процесу, господарського, земельного та трудового права
3. Актуальні проблеми історії та теорія розвитку української державності: правові аспекти
4. Актуальні проблеми кримінального права, кримінології, кримінального процесу та криміналістики
5. Актуальні проблеми міжнародного права та порівняльного правознавства
 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Секції:
1.Сучасні тенденції розвитку адміністративного менеджменту і бізнес-адміністрування в Україні
2.Інноваційно-інвестиційний та зовнішньоекономічний менеджмент в сучасних умовах розвитку соціально-економічних систем
3. Актуальні проблеми менеджменту в управлінні підприємством (за видами економічної діяльності)
 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ В ГУМАНІТАРНІЙ, ДУХОВНІЙ ТА ПЕДАГОГІЧНІЙ СФЕРАХ
Секції:
1.Гуманітарні проблеми суспільства: минуле та сучасне
2.Роль співпраці Церкви, держави і суспільства в моральному вихованні людини
3.Проблеми управління освітніми процесами у вищій та середній школах
 
АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ТА СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Секції:
1. Системний аналіз, математичне моделювання та проблеми наноелектроніки
2. Інформаційні системи та програмна інженерія
 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Секції:
1. Оптимізація управлінської діяльності органів державної влади та системи місцевого самоврядування в Україні
2. Державна земельна політика в Україні: стан і стратегія розвитку
 
ФІЛОЛОГІЧНА ОСВІТА У XXI СТ.: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Секції:
1. Актуальні проблеми загальної сучасної лінгвістики, міжкультурної комунікації та перекладу
2. Сучасні проблеми історії та теорії літератури
3. Іноземна мова як мова спеціальності
 
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ В ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ
Секції:
1. Тенденції розвитку засобів масової комунікації в соціокомунікаційних процесах
2. Соціально-комунікативні технології: сучасні тенденції та перспективи розвитку
3. Соціальні аспекти дизайну середовища 
4. Актуальні проблеми психологічної освіти 
5. Українська мова за професійним спрямуванням: традиції та новації 
6. Сучасні тенденції розвитку видавничої справи та редагування 
7. Актуальні проблеми соціальної роботи в період реформування українського суспільства
 
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, РЕАБІЛІТАЦІЇ, ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
Секції:
1. Актуальні проблеми спорту та фізичного виховання різних груп населення
2. Сучасні проблеми фізичної реабілітації та здоров’я людини 
3. Стан та перспективи розвитку туризму та готельно-ресторанної справи
 

Довідкова інформація для учасників конференції

Тези, заявку та скановану копію платіжного доручення необхідно надіслати на електронну адресу організаційного комітету: nauka_osvita@ukr.net 
Електронні збірники тез доповідей будуть розміщені на сайті Класичного приватного університету у розділі: «Наука / Конференції / 2015» (virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/3846) та соціальній мережі Facebook за адресою: facebook.com/kpuinform. 
Оргкомітет залишає за собою право відхилення тез, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці конференції, а також за умов відсутності підтвердження оплати.

 

Адреса організаційного комітету
Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б,
науковий відділ і Науково-дослідний інститут Класичного приватного університету, каб. 206
тел./факс: (061) 701-90-08, e-mail: nauka_osvita@ukr.net