ХХІІІ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених “НАУКА І ВИЩА ОСВІТА”

23 квітня 2015 р. відбулася ХХІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ “НАУКА І ВИЩА ОСВІТА”, що вже стала невід'ємною частиною весняних заходів Класичного приватного університету.

 

 

 

 

Головна мета конференції – генерація нових ідей і конкретних пропозицій щодо вирішення політичних, соціально-економічних, правових та інших проблемних питань розвитку України як європейської держави.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роботу конференції урочисто відкрила Чухрай Раїса Василівна, керівник Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модератором конференції виступив проректор з наукової роботи Класичного приватного університету, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Монаєнко Антон Олексійович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У роботі конференції прийняли участь студенти, аспіранти та молоді науковці:
-Класичного приватного університету;
-Бердянського державного педагогічного університету; 
-Вільнянської гімназії “Світоч” Вільнянської районної ради Запорізької області; 
-Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України; 
-Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;
-Запорізької державної інженерної академії;
-Запорізького державного медичного університету;
-Запорізького національного технічного університету;
-Запорізького національного університету;
-Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України (м. Київ);
-Київського національного торговельно-економічного університету; 
-Кіровоградського інституту державного та муніципального управління “КПУ”;
-Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
-Мукачівського державного університету;
-Національної академії державного управління при Президентові України;
-Національного університету “Львівська політехніка”;
-Національного університету Державної податкової служби України;
-Одеського національного морського університету;
-Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
-Запорізького педагогічного коледжу Запорізької обласної ради;
-Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради;
-Запорізького колегіуму “Мала гуманітарна академія”;
-Кіровоградського УДСБЕЗ УМВС України в Кіровоградській області.

Загалом у XXІІІ Міжнародній науковій конференції студентів і молодих учених “НАУКА І ВИЩА ОСВІТА” прийняло участь близько 850 осіб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час пленарного засідання з доповідями виступили:

Большакова Ірина Віталіївна, старший викладач кафедри теоретичних основ фізичного та адаптивного виховання Інституту здоров’я, спорту і туризму Класичного приватного університету з доповіддю «Періодизація багаторічної підготовки плавців»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мартьянова Марія Євгеніївна, аспірант Класичного приватного університету з доповіддю «Формування мовної компетенції у студентів медичного університету»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лавренко Марія Андріївна, аспірант Класичного приватного університету з доповіддю «Відповідальність за приховання злочинів за КК РРФСР 1922 року»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морщ Ярослава Ігорівна, аспірант Класичного приватного університету з доповіддю «Фіскальна політика України в умовах кризи»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коваленко Тетяна Петрівна, слухач магістратури Класичного приватного університету з доповіддю «Державна кадрова політика в судовій системі Запорізької області»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакута Владислав Володимирович, студент Класичного приватного університету з доповіддю «Розробка мобільного клієнту для благодійного фонду»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Єгян Арсен Павлікович, студент Класичного приватного університету з доповіддю «Адміністративно-територіальна реформа в Україні»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Литвинчук Марина Олександрівна, студентка Класичного приватного університету з доповіддю «Специфіка використання образно-елокутивних засобів у ЗМІ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мірошник Олександра Олександрівна, студентка Класичного приватного університету з доповіддю «Практичне значення принципів кримінально-правової кваліфікації»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По закінченню пленарного засідання всі його учасники отримали почесні грамоти за цікаві доповіді.

У межах конференції відбулися секційні засідання за такими напрямами:

1.Актуальні питання економіки в сучасних умовах господарювання. 
2.Проблеми та перспективи управління підприємствами в умовах євроінтеграційних процесів. 
3.Актуальні проблеми суспільного розвитку в гуманітарній, духовній та педагогічній сферах. 
4.Автоматизовані системи та сучасні інформаційні технології. 
5.Науково-практичні аспекти державного управління та місцевого самоврядування. 
6.Сучасні дослідження правознавчих проблем. 
7.Філологічна освіта у XXI ст.: проблеми та перспективи. 
8.Соціальні комунікації в глобальному світі. 
9.Проблемні аспекти фізичного виховання, реабілітації, здоров'я людини, спорту та туризму.

Позитивним у роботі конференції є:

  •        конференція надала можливість залучати та заохочувати студентство до науково-дослідної роботи; обмінюватись досвідом, обговорювати наукові проблеми; брати активну участь у розвитку наукового товариства;
  •    проведення конференції стало традиційним щорічним заходом; 
  •   щорічно зростає кількість учасників, секцій, ВНЗ, які долучаються до участі у конференції, розширюється коло питань для обговорення;
  •   учасниками конференції є не лише старшокурсники, а й студенти молодших курсів, учні загальноосвітніх навчальних закладів, магістри та аспіранти ВНЗ України, представники органів державної влади;
  •    підвищується якість студентських наукових робіт: доповіді студентів носять проблемний, дослідницький характер, мають наукове та практичне значення; 
  •    всі доповіді викликають активну дискусію серед студентів.

 

Отже, актуальним завданням науки та вищої освіти України є визначення конкретних шляхів для подальшого розвитку, які відповідають сучасним національним інтересам і європейським стандартам.