Кафедра теорії та практики перекладу

Історія кафедри

Кафедра теорії та практики перекладу є випусковою для спеціальності «Філологія», освітня програма «Переклад». Вона створена на базі кафедри перекладу, яка була започаткована під керівництвом Латун Л.М. 01.09.2001 р. як новий структурний підрозділ Гуманітарного університету “ЗІДМУ” на чолі з завідуючим кафедри – к.ф.н., доцентом Шевченко Олександром Івановичем та заступником завідувача доцентом Чирвоною Тетяною Максимівною. 

 

Завідувач кафедри теорії та практики перекладу

Мосієвич Л. В. 

к. філол. наук , доцент

Відомості про фахівця  Наукові праці  Мосієвич Л.В.

Контакти:

тел.068 28 43 617 

e-mail:loramos2008@yandex.ru

 

Заступник завідувача кафедри – Мосієвич Лариса Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу.

Перелік спеціальностей /освітніх програм освітньої діяльності, що забезпечує кафедра. Спеціальність «035-Філологія»/освітня програма «Переклад»

Кадровий потенціал:

 • Фоменко Олена Геніївна професор кафедри теорії та практики перекладу, основні наукові напрямки: лінгвосинергетика, переклад, має понад 170 наукових праць, серед яких наукові монографії та навчальні посібники..
 • Дяченко Марія Дмитрівна професор кафедри теорії та практики перекладу, основні наукові напрямки: філологія, журналістика, професійна підготовка майбутніх фахівців; формування мовної особистості майбутнього перекладача, проблема творчого самовдосконалення особистості педагога,має понад 140 наукових праць.
 • Смурова Любов Іванівна, к. філол. наук, доцент, професор кафедри теорії та практики перекладу, фахівець в сфері культури мови, історії англійської мови, основні наукові напрямки: гендерна лінгвістика, має понад 50 наукових праць
 • Литвак Семен Якович к. філол. наук, доцент, професор кафедри теорії та практики перекладу, основні наукові напрямки: теоретична граматика, перекладознавство, має понад 150 наукових праць. 
 • Кирпиченко Олена Ернстівна к. філол. наук, доцент, директор Інституту іноземної філології. Сфера наукових досліджень: теоретичні та методологічні проблеми філології; історія германських мов; теоретичні та практичні основи перекладознавства; основні процеси розвитку мовленнєвих явищ. Автор понад 60 наукових праць, серед яких 2 монографії, 2 навчально-методичних посібника
 • Мосієвич Лариса Василівна к. філол. наук, доцент, заступник завідувача кафедри теорії та практики перекладу, основні наукові напрямки: когнітивна лінгвістика, мова політичного дискурсу, має понад 40 наукових праць.
 • Марінеско Вікторія Юріївна к. філол. наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу, практикуючий спеціаліст з перекладу, має понад 15 наукових праць.
 • Глущенко Ганна Борисівна ст. викл. кафедри теорії та практики перекладу, практикуючий спеціаліст з перекладу, має понад 10 наукових праць.
 • Ковальова О.М., к.філ. наук, основні наукові напрямки: переклад з німецької мови, стилістика, має понад 15 наукових праць.

Можливі напрямки працевлаштування фахівців з кожної спеціальності / освітньої програми.

 • Письмовий переклад
 • Переклад науково-технічної та ділової літератури
 • Консультації з питань перекладу
 • Робота з базами даних
 • Рекламна діяльність
 • В бюро перекладів
 • В організаціях промисловців та підприємств
 • В професійних організаціях
 • В політичних організаціях
 • В агентствах друку
Посади, які можуть обіймати випускники з кожної спеціальності / освітньої програми.
Об’єкт діяльності “Переклад”
 • гід-перекладач;
 • перекладач-синхроніст;
 • редактор перекладів;
 • перекладач-консультант;
 • викладач вищого навчального закладу та ін. 

Бази практик, договори про співпрацю з підприємствами, установами (систематизувати за напрямами/спеціальностями підготовки фахівців).

Кафедра здійснює проходження ознайомчої та виробничої практик студентів на підприємствах Запоріжжя та Запорізької обл.:

 • "Дніпроспецсталь",
 • "Мотор Січ",
 • ЗАЛК,
 • Торгово-промислова палата,
 • Абразивний комбінат,
 • ЗАЗ,
 • туристичні агентства,
 • бюро перекладів.
Міжнародна співпраця з ВНЗ та установами.
 
Наукова діяльність:
- конференції : «Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук», 23-24 грудня 2017р., відп. Фоменко О.Г., д. філол.. наук, проф.., т. (0612) 2334518 e-mail: clara8257@mail.ru, результат проведення – публікація тез доповідей
- круглі столи (назва; термін проведення; відповідальна особа, контактні телефони, e-mail);
студентські наукові гуртки: Гурток молодого перекладача: кер. Марінеско В.Ю.,к.ф.н., доц., тел. моб. +380505285892 e-mail: vmarinesko@gmail.com
План засідань на 2 семестр 2017-2018 н.р.:
 • 2.02. – тема «Movie English» 
 • 5.03. – тема «Translation of the Ads»
 • 4 .04 .  – тема «Translation of the Neologisms»
 • 8.05.  – тема «Translation of the BBC News»

- монографії за останні 3 роки всіх співробітників інституту: перелік; для кожної монографії: обкладинка, її опис.

 1. Грані сучасної лінгвістики: колективна монографія (на українській, російській та англійській мовах) / В 2-х тт. [за ред. д-ра філол. наук Олени Геніївни Фоменко (Україна) та д-ра філол. наук Віри Костянтинівни Харченко (Росія)]. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2013. Т. 1. 323 c. Т.2. 304 c.
 2. Fomenko E. / E. Fomenko // Грані сучасної лінгвістики: Монографія / [за ред. д-ра філол. наук Олени Геніївни Фоменко та д-ра філол. наук Віри Костянтинівни Харченко]. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2014. – 420 с
 3. Фоменко Е.Г. Эпифаническое откровение Джеймса Джойса / Е.Г. Фоменко. – Запорожье: Классический приватный університет, 2014. – 179с.
 4. Фоменко Е.Г. Языкотворчество Джеймса Джойса / Е.Г. Фоменко. – Запорожье: Классический приватный університет, 2014. – 195с.
 5. Фоменко Е.Г. Синергетическое напряжение в идиостиле Джеймса Джойса / Е.Г. Фоменко // Синергетика в филологических исследованиях. Под общей ред. проф. Л.С. Пихтовниковой. – Х.: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2015. – 339 с. 
 6. Фоменко Е.Г. Синергия Джеймса Джойса / Е.Г. Фоменко. – Запорожье: Классический приватный університет, 2016. – 204с.
 7. Мосієвич Л.В. Дихотомія евфемії / дисфемії в англійській мові / Л.В. Мосієвич − Запоріжжя: Запорізький  національний  університет,  2015. – 212 с.
Події культурного життя інституту (фото, звіти про різні заходи, зокрема студентські).
Жовтень 2017 р.
26 жовтня студенти 2, 3 курсів відвідали центр «Вікно в Америку», де відбулася   презентація з консулом США ЕрікоюХоскінг, яка надала інформацію щодо процедури отримання робочих віз США 
Березень 2018 р.
– на урок з практики з англійської мови до студентів 2 курсу запрошено американці -волонтери . Носії мови поділилися своїми враженнями від Запоріжжя, обговорили зі студентами проблеми молоді, освіти та глобалізації.
Квітень 2018 р.
Майстер-клас «Переклад рекламних текстів»: відп: ст. викл. Глущенко Г.Б.
 
 
Конкурси, майстер-класи, тренінги для школярів.
Майстер-клас «Переклад рекламних текстів»: відп: ст. викл. Глущенко Г.Б.