Дисципліни, що передбачені робочим планом підготовки з кожної спеціальності / освітньої програми.

 

Американський варіант англійської мови    Мосієвич Л.В.
Вступ до перекладознавства    Глущенко Г.Б..
Ділова англійська мова    Трохимець О.І
Діловий етикет і протокол   Трохимець О.І
Друга іноземна мова та переклад  (німецька)  Волошина Т.М.,.Кирпиченко О.Е.
Друга іноземна мова та переклад: російська     Глущенко Г.Б.
Загальнотеоретичний курс другої іноземної мови      Кирпиченко О.Е.,Кисіленко Ю.А.
Інформаційні технології у викладанні іноземних мов   Малафай Ю.В.
Інформаційні технології у перекладацькій діяльності   Малафай Ю.В.
Історія основної іноземної мови  Смурова Л.І.
Історія українського перекладу  Тарасенко К.В.
Комунікативні стратегії (англійської мови)   Смурова Л.І.,Скакун К.В.
Латинська мова   Цимбалюк Ю.В.
Лексикологія/Порівняльна лексикологія іноземної та української мов Глущенко Г.Б.
Лінгвокраїнознавство (країн основної іноземної мови) Скакун К.В.
Методика викладання іноземних мов і перекладу у вищій школі  Тарасенко К.В.
Міжнародне спілкування  Опрятний С.М.
Ораторська майстерність перекладача  Дяченко М.Д.
Основи історії і теорії перекладу та історія українського перекладу Бережна О.О.
Основи теорії мовної комунікації та культура українського мовлення Дяченко М.Д.
Основи художнього та машинного перекладів Тарасенко К.В.
Основна іноземна мова Смурова Л.І.,,Мосієвич Л.В.,Скакун К.В.,Глущенко Г.Б.,Малафай Ю.В.
Переклад науково-технічних текстів  Бережна О.О.
Переклад термінології регіональних галузей промисловості Бережна О.О.
Порівняльна граматика  іноземної та української мов Корнелюк Б.В.
Практика перекладу основної іноземної мови та редагування перекладів Марінеско В.Ю.
Практика усного и письмового перекладу з основної іноземної мови Глущенко Г.Б.
Практика усного і письмового перекладу з основної іноземної мови Марінеско В.Ю.
Російська мова Глущенко Г.Б.
Стилістика (Порівняльна стилістика англійської та української мов) Глущенко Г.Б.
Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови  Волошина Т.М.
Теорграматика Корнелюк Б.В.
Теорія і практика перекладу Марінеско В.Ю.
Основи художнього перекладу Малафай Ю.В.
Теорія перекладу Марінеско В.Ю.
Мова готельного сервісу та туризму Глущенко Г.Б.
Третя іноземна мова   Кисіленко Ю.А.,Дяченко М.Д.
Третя мова: українська   Дяченко М.Д.
Друга іноземна мова (іспанська) Кисіленко Ю.А.
Друга іноземна мова та переклад  (іспанська) Кисіленко Ю.А.
Загальнотеоретичний курс другої іноземної мови Кисіленко Ю.А.,Кирпиченко О.Е.
Українська мова (за професійним спрямуванням) Дяченко М.Д.