Наукова лабораторія ренесансних студій (НЛРС)

Основний сайт лабораторії:
shakespeare.zp.ua

            Наукова лабораторія ренесансних студій (НЛРС) була створена у Запоріжжі 1 січня 1998 р. згідно з рішенням Вченої ради Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України (протокол № 10 від 26.06.1997) та угодою між Інститутом літератури і Запорізьким державним університетом. З 1 вересня 2004 р. лабораторія функціонує в Класичному приватному університеті (до 2008 р. - Гуманітарний університет “Запорізький інститут державного та муніципального управління”) у відповідності до рішення Вченої ради Інституту літератури (протокол № 9 від 06.07.2004) та угоди між Інститутом літератури та Класичним приватним університетом.

 

Мета діяльності

            Метою діяльності ЛРС є проведення наукових досліджень, спрямованих на вивчення особливостей перебігу культуротворчих процесів в ренесансній Європі, впровадження результатів наукового пошуку у навчальний процес шляхом...
Дивитися далі...

 

Дослідницька методологія

            Дослідницька методологія ґрунтується на використанні принципів сучасної соціокультурології...
Дивитися далі...

 

Науково-консультативна підтримка

            Постійну науково-консультативну підтримку лабораторії надають провідні українські вчені-літературознавці...
Дивитися далі...

 

Співробітники лабораторії
 

  • Провідний науковий співробітник, науковий керівник – Торкут Н.М.
  • Завідувач лабораторією – Черняк Ю.І.
  • Наукові співробітники: к.ф.н., доц. Василина К.М., к.ф.н., доц. Лілова О.Є., к.ф.н., доц. Сидоренко О.В., к.ф.н., доц. Шадріна Т.В., к.ф.н. Штефан Г.А., к.ф.н. Хітрова Т.В., к.ф.н. Тарасенко К.В., Москвітіна Д.А., Храброва Г.М., Козьмик А.О., Лазаренко Д.М., Марінеско В.Ю., Шереметьєва В.К., Боковець А.В., Білоцерковець А.Ю.

 

 Напрямки роботи лабораторії

  1. Дослідницька діяльність
  2. Видавнича діяльність
  3. Навчально-педагогічна діяльність
  4. Міжнародна діяльність
  5. Інтелектуально-популяризаторська та профорієнтаційна діяльність

Дивитися далі...

 

 Наші координати:

Лабораторія ренесансних студій знаходиться за адресою:
69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70б, ауд. 609а
тел. (8061) 220-09-08
e-mail: renaissance@zhu.edu.ua
Сайт: shakespeare.zp.ua