Кафедра англійської філології та зарубіжної літератури

Історія створення кафедри

Кафедра англійської філології та зарубіжної літератури є випусковою для спеціальностей «Філологія», «Мова та література (англійська)» та «Мова та література (освіта)». Вона була створена у 2004 р. на базі вже існуючої кафедри англійської філології (створена у 1999 р.) на чолі з д.філол.н., професором Торкут Н.М. Сьогодні на кафедрі працюють 11 спеціалістів: д.філол.н., професор, академік АН ВШ України Торкут Н.М., к.філол.н., доц. Москвітіна Д.А., к.філол.н., доц. Шатова І.М., к.філол.н., доц. Храброва Г.М., к.філол.н., доц Лілова О.Є., к.філол.н., доц. Борискіна К.В., к.філол.н., доц.. Корнелюк Б.В., к.філол.н., доц. Черняк Ю.І., к.філол.н., доц. Тарасенко К.В. (сумісник), ст. викл. Шереметьєва В.К.

  

Завідувач кафедри англійської філології та зарубіжної літератури

Торкут Наталія Миколаївна

доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України

Відомості про фахівця Наукові праці Торкут Н.М.

Контакти:

тел. 220-09-08

e-mail: lrs_info@meta.ua

 

Кафедра англійської мови та зарубіжної літератури забезпечує спеціальності «Філологія» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»), «Мова та література (англійська)» та «Мова та література (освіта)» (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»). 

Кадровий потенціал кафедри: 

Сьогодні на кафедрі англійської філології та зарубіжної літератури працює 1 доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України (завідувач кафедри Торкут Н.М.), 7 кандидатів філологічних наук, доцентів (Шатова І.М., Черняк Ю.І,, Храброва Г.М., Борискіна К.В., Лілова О.Є., Корнелюк Б.В., Москвітіна Д.А.) та 1 старший викладач (Шереметьєва В.К.). Кандидат філологічних наук, доцент Тарасенко К.В. працює на кафедрі за сумісництвом.

Навчальні дисципліни кафедри англійської філології та зарубіжної літератури
 
Спеціальність «Філологія» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)
1. Історія зарубіжної літератури (Торкут Н.М., Шатова І.М., Москвітіна Д.А., Корнелюк Б.В.)
2. Історія світової літератури (Шатова І.М.)
3. Вступ до мовознавства (Корнелюк Б.В.)
4. Методика викладання зарубіжної літератури (Тарасенко К.В.)
5. Методика викладання іноземної мови (Тарасенко К.В.)
6. Вступ до спец філології (Кирпиченко О.Е.)
7. Стилістика (Москвітіна Д.А.)
8. Основи художнього перекладу (Храброва Г.М.)
9. Граматичний аналіз речення (Борискіна К.В.)
10. Орфографія та пунктуація сучасної англійської мови (Борискіна К.В.)
11. Актуальні проблеми вивчення творчості В. Шекспіра (Торкут Н.М.)
12. Історія основної іноземної мови (Смурова Л.І.)
13. Теорграматика (Литвак С.Я.)
14. Основи наукових досліджень (Торкут Н.М., Москвітіна Д.А.)
15. Інформаційні технології у викладанні іноземних мов (Москвітіна Д.А.)
 
Спеціальності «Мова та література (англійська)» та «Мова та література освіта)» (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)
 
1. Теорія літератури та основи компаративістики (Торкут Н.М., Москвітіна Д.А.)
2. Теорія мовознавства (Литвак С.Я., Корнелюк Б.В.)
3. Історія і теорія літературно-художньої критики (Торкут Н.М., Храброва Г.М.)
4. Новітні методології літературознавчого аналізу (Торкут Н.М.)
5. Історія лінгвістичних вчень та методологія лінгвістичних досліджень (Кирпиченко О.Е.)
6. Методика викладання іноземних мов та зарубіжної літератури у вищій школі (Тарасенко К.В.)
7. Жанри і стилі (Торкут Н.М.)
 
Спеціальність «Мова та література (освіта)» (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)
 
1. Історія та тенденції розвитку середньої освіти в Україні (Дяченко М.Д.)
2. Управління навчальною та виховною діяльністю у середніх закладах освіти (Дяченко М.Д.)
 
Спеціальності «Журналістика», Видавнича справа та редагування», «Реклама та зв’язки з громадськістю»
 
1. Зарубіжна література (Храброва Г.М., Москвітіна Д.А.)
 
Випускники кафедри англійської філології та зарубіжної літератури мають широкі можливості працевлаштування. 
Спеціальність «Філологія» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»):
-вчитель іноземної мови у середній школі;
-викладач іноземної мови у навчальному центрі іноземних мов;
-секретар-референт;
-особистий помічник керівника;
-співробітник ЗМІ та видавництва;
-копірайтер;
-менеджер зовнішньоекономічної діяльності;
-співробітник туристичної компанії та ін.
 
Спеціальність «Мова та література (англійська)» (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»):
-вчитель іноземної мови у середньо-спеціальному та вищому навчальному закладі;
-викладач іноземної мови у навчальному центрі іноземних мов;
-співробітник науково-дослідницької організації;
-секретар-референт;
-особистий помічник керівника;
-співробітник ЗМІ та видавництва;
-копірайтер;
-менеджер зовнішньоекономічної діяльності;
-співробітник туристичної компанії та ін.
 
Спеціальність «Мова та література (освіта)» (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»):
-вчитель іноземної мови у середньо-спеціальному та вищому навчальному закладі;
-викладач іноземної мови у навчальному центрі іноземних мов;
-керівник середнього та середньо-спеціального навчального закладу;
-співробітник відділу освіти. 
 
Студенти кафедри проходять ознайомчу та педагогічну практику у провідних середніх навчальних закладах м. Запоріжжя та області.
 
Міжнародна співпраця кафедри
Кафедра англійської філології та зарубіжної літератури активно співпрацює із Європейською асоціацією дослідників Шекспіра (ESRA), Токійським університетом (Японія), Університетом Дзьоті (Токіо, Японія), Університетом м. Саппоро (Японія), Міжнародним шекспірівським центром (м. Тімішоара, Румунія).
 
Кафедра здійснює плідну наукову діяльність. З 2004 року на кафедрі захищено 10 кандидатських дисертацій (Сидоренко О.В., Тарасенко К.В., Черняк Ю.І., Хитрова-Бранц Т.В., Храброва Г.М., Боковець А.В., Москвітіна Д.А., Борискіна К.В., Марінеско В.Ю., Корнелюк Б.В.). Готується до захисту дисертація Шереметьєвої В.К. 
З 2009 року кафедра спільно із лабораторією ренесансних студій та Українським міжуніверситетським науково-дослідницьким шекспірівським центром проводить Міжнародні наукові конференції шекспірознавчої тематики:
2009 (КПУ, м. Запоріжжя) – Поетичний універсум «Сонетів» Вільяма Шекспіра: рецепція, дослідницькі інтерпретації, переклади
2010 (Інститут філології КНУ ім. Тараса Шевченка, м. Київ) – (Інтер)національний Шекспір: вектори рецепції
2011 (КПУ, м. Запоріжжя) – Англійський ренесансний Парнас: В. Шекспір та його сучасники
2014 (КПУ, м. Запоріжжя) – Шекспірівський код у глобальному науковому просторі: між покликом і викликом
2016 (КПУ, м. Запоріжжя) – Вільям Шекспір і дискурс вигнання
 
В рамках роботи конференцій відбувалися різноманітні майстер-класи, семінари та круглі столи для фахівців, студентів та вчителів зарубіжної літератури з різних областей України:
2009 – круглий стіл «Шекспірознавство у сучасній Україні: тенденції, проблеми і перспективи розвитку»;
2011 – майстер-клас «Вільям Шекспір у парадигмі сучасної шкільної освіти»
2014 – круглий стіл «Шекспір і одинадцята муза: українські перекладацькі проекції»
2014 – семінар для вчителів світової літератури: Шекспір у просторі української шкільної світи: сучасність і перспективи»
2014 – тренінг для вчителів світової літератури «Креа(к)тивний Шекспір: західні освітні технології»
2016 – круглий стіл «Людська гідність в умовах вигнання та неволі: візії Шекспіра і Сервантеса».
 
Співробітники кафедри постійно беруть участь в українських та закордонних наукових заходах. Зокрема, протягом 2009-2016 рр. були презентовані доповіді на таких наукових конференціях:
2009 – Міжнародна конференція Європейської асоціації дослідників Шекспіра (ESRA) в Університеті м. Піза (Італія) – Н.М. Торкут
2010 – семінар Європейської асоціації дослідників Шекспіра (ESRA) в рамках 7-го Міжнародного шекспірівського театрального фестивалю у м. Крайова (Румунія) – Д.М. Лазаренко, В.М. Марінеско
2011 – Міжнародна конференція Європейської асоціації дослідників Шекспіра (ESRA) у м. Веймар (Німеччина) – Н.М. Торкут, Д.М. Лазаренко
2013 – Міжнародна наукова конференція «Метаморфоза культур и новые перспективы» (м. Москва, Росія) – Шатова І.М.
2014 – семінар Європейської асоціації дослідників Шекспіра (ESRA) в рамках 9-го Міжнародного шекспірівського театрального фестивалю у м. Крайова (Румунія) – Д.А. Москвітіна, Б.В. Корнелюк 
2014 – Міжнародна наукова конференція «Шекспір 400» (м. Париж, Франція) – Д.М. Лазаренко, В.Ю. Марінеско
2015 – Міжнародний науковий конгрес славістів (м. Макугарі, Японія) – І.М. Шатова
2015 – XXIII Міжнародна наукова конференція «Оломоуцкие дни русистов» (м.Оломоуц, Чехія) – І.М. Шатова
2015 – Міжнародна конференція Європейської асоціації дослідників Шекспіра (ESRA) у м. Вустер (Велика Британія) – Н.М. Торкут, Д.А. Москвітіна
2016 – Міжнародний симпозіум «Шекспір у Румунії, Шекспір у світі» (м. Бухарест, Румунія) – Н.М. Торкут, К.В. Борискіна, В.Ю. Марінеско
2016 – семінар Європейської асоціації дослідників Шекспіра (ESRA) в рамках 10-го Міжнародного шекспірівського театрального фестивалю у м. Крайова (Румунія) – Н.М. Торкут, Д.А. Москвітіна
 
Студентські гуртки
При кафедрі постійно діє студентський науковий семінар «Актуальні проблеми вивчення творчості В. Шекспіра», в рамках якого працюють студенти та магістранти Слесь Л., Малафай Ю., Гаврилюк Д., Зерняк О. та ін. Крім того, викладачі кафедри ініціювали створення гуртка театральних рецензентів, члени якого, постійно відвідуючи вистави провідних театрів м. Запоріжжя, мають можливість випробувати себе у якості театральних критиків.
 
Наукові публікації кафедри
 
Монографії
 
1.Торкут Н.М. Проблеми генези і структурування жанрової системи англійської прози пізнього Ренесансу (малі епічні форми та «література факту») / Н.М. Торкут. – Запоріжжя, 2000. – 406 с.
2.Літературна галерея англійського Ренесансу (творчі біографії сучасників Шекспіра) / Н.М. Торкут, О.Є. Лілова, К.В. Тарасенко та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2011. – 312 с.
3.Шатова И.Н. Криптографический карнавал М. Кузмина, К. Вагинова, Д. Хармса / И.Н. Шатова. – Запорожье: КПУ, 2012. – 311 с.