Український міжуніверситетський науково-дослідницький шекспірівський центр

 

 Сайт Центру: shakespeare.zp.ua

            Український міжуніверситетський науково-дослідницький шекспірівський центр було створено В Класичному приватному університеті з метою подальшого розвитку українського шекспірознавства, розвитку міжуніверситетського співробітництва та репрезентації здобутків вітчизняної філології у світовому науковому просторі.
            Головна мета діяльності Центру – інтенсифікація розвитку шекспірівських студій в Україні шляхом консолідації та координації зусиль українських дослідників та інтеграція здобутків української шекспірівської думки у світовий шекспірознавчий дискурс. Основні функції центру:

 

  • забезпечення роботи веб-сайту «Український Шекспірівський портал», який репрезентуватиме український шекспірознавчий доробок у світовому інформаційному просторі;
  • підготовка і випуск фахового видання «Українські шекспірівські студії» (1 раз на рік);
  • створення комп’ютерної бази даних про дисертаційні дослідження та наукові публікації по творчості Вільяма Шекспіра;
  • організація і проведення літніх шкіл, наукових семінарів та міжнародних конференцій, присвячених творчості Шекспіра;
  • проведення періодичних Всеукраїнських інтелектуально-просвітницьких акцій для старшокласників з шекспірознавчої тематики (1 раз на два роки);
  • встановлення, підтримка і розвиток партнерських стосунків з провідними зарубіжними шекспірознавчими інституціями, асоціаціями і центрами;
  • репрезентація здобутків українського шекспірознавства у зарубіжних ЗМІ («World Shakespeare bibliography», ESRA, ESSE та ін.).

 Співробітники центру

Торкут Н.М, - директор
Черняк Ю.І, - старший науковий співробітник
Храброва Г.М. – науковий співробітник
Лазаренко Д.М. – науковий співробітник