Основні методичні розробки кафедри

 • програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційного рівня магістр з фаху 8.050201 - Менеджмент організацій спеціалізації: "Менеджмент на ринку товарів та послуг" для студентів денної та заочної форми навчання (к.е.н., доц. Головкова Л.С., д. держ. упр., проф. Мерзляк А.В., д.е.н., проф. Салига С.Я., к.е.н., Карпенко А.В., к.е.н., доц. Метеленко Н.Г.)
 • програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційного рівня магістр з фаху 7.050201 - Менеджмент організацій спеціалізації: "Менеджмент на ринку товарів та послуг" для студентів післядипломної освіти (к.е.н., доц. Головкова Л.С., д.е.н., професор Осецький В.Л., д.е.н., проф. Салига С.Я., к.е.н., доцент Карпенко А.В., к.пед.н., к.е.н., доц. Метеленко Н.Г., доцент Хацер М.В., доцент Риженко О.М., доцент Жовтоніжко С.В., викладач Юхновська Ю.О.);
 • програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст з фаху 7.050201 - Менеджмент організацій спеціалізації: "Менеджмент на ринку товарів та послуг" для студентів денної та заочної форми навчання (д.держ.упр., проф. Мерзляк А.В., к.е.н., доц. Головкова Л.С., д.е.н., проф. Салига С.Я., к.е.н., Карпенко А.В., к.пед.н., доц. Гура О.І., к.е.н., доц. Метеленко Н.Г.);
 • методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни "Планування діяльності підприємств на ринку товарів та послуг" для студентів спеціальності 6.050200 - Менеджмент організацій (к.е.н., доцент Головкова Л.С.);
 • програма виробничої практики для студентів денного відділення зі спеціальності 6.050200 - Менеджмент організацій (к.е.н., доцент Головкова Л.С., д.держ.упр., проф. Мерзляк А.В., д.е.н., проф. Осецький В.Л., доц. Риженко О.М., викл. Юхновська Ю.О.);
 • програма переддипломної практики для студентів денного та заочного відділення з спеціальності 7.050201, 8.050201 - Менеджмент організацій (к.е.н., доцент Головкова Л.С., д.держ.упр., проф. Мерзляк А.В., д.е.н., проф. Осецький В.Л., доц. Риженко О.М., викл. Юхновська Ю.О.);
 • методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни "Інноваційний менеджмент" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050201 - Менеджмент організацій (к.е.н., доцент Головкова Л.С., викладач Юхновська Ю.О.);
 • методичні вказівки до виконання практичних та семінарських занять з дисципліни "Економіка торговельного підприємства" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050200 - Менеджмент організацій (к.е.н., доцент Головкова Л.С.);
 • методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни "Ризик-менеджмент" для студентів заочної форми навчання з спеціальності 8.050201 - Менеджмент організацій (доц. Хацер М.В.);
 • методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни "Управління конкурентоспроможністю на ринку товарів та послуг" для студентів заочної форми навчання з спеціальності 8.050201 – Менеджмент організацій (доц. Жданов В.В.);
 • методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни "Інфраструктура товарного ринку" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050201 - Менеджмент організацій (к.т.н., доц. Кічаєв Ю.П.);
 • методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни "Операційний менеджмент" для студентів заочної форми навчання з спеціальності 7.050201 - Менеджмент організацій (к.т.н., доц. Кічаєв Ю.П.);
 • методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни "Антикризове управління підприємств" для студентів заочної форми навчання з спеціальності 7.050201 - Менеджмент організацій (к.т.н., доц. Кічаєв Ю.П.);
 • методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни "Стандартизація і сертифікація" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050201 - Менеджмент організацій (доцент Прокоф'єва С.О.);
 • збірник тестів відповідно до програми державного іспиту зі спеціальності 7.050201 - Менеджмент організацій, спеціалізації "Менеджмент на ринку товарів та послуг", (освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст) (Головкова Л.С., к.е.н., доцент; Осецький В.Л., д.е.н., професор; Салига С.Я, д.е.н., професор; Карпенко А.В., к.е.н., доцент; Метеленко Н.Г. к.е.н., доцент; Риженко О.М., доцент; Жданов В.В., доцент; Юхновська Ю.О., викладач);
 • методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни "Менеджмент організацій" для студентів з фаху 8.050201 – Менеджмент організацій (к.е.н., доцент Головкова Л.С., доц. Жданов В.В., викл. Юхновська Ю.О.);
 • методичні рекомендації до виконання магістерських робіт для студентів з фаху 8.050201 - Менеджмент організацій (к.е.н., доцент Головкова Л.С., к.е.н., проф. Цимбал O.I.);
 • методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів з фаху 7.050201 - Менеджмент організацій (к.е.н., доцент Головкова Л.С., к.е.н., проф. Цимбал O.I.);
 • навчальна програма з дисципліни "Інноваційний менеджмент" для студентів зі спеціальності 6.050200 - Менеджмент організацій, 6.050200 - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (к.е.н., доц. Головкова Л.С., викл. Юхновська Ю.О.);
 • навчальна програма з дисципліни "Менеджмент організацій" для студентів зі спеціальності 7.050201 - Менеджмент організацій (к.е.н, доц. Головкова Л.С., доц. Жданов В.В.);
 • навчальна програма з дисципліни "Ризик-менеджмент" для студентів зі спеціальності 7.050201 - Менеджмент організацій (доц. Хацер М.В.);
 • навчальна програма з дисципліни "Управління конкурентоспроможністю на ринку товарів та послуг" для студентів зі спеціальності 8.050201 - Менеджмент організацій (доц. Жданов В.В.);
 • навчальна програма з дисципліни "Організація праці менеджера" для студентів зі спеціальності 6.050200 - Менеджмент організацій, 6.050200 - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (доц. Риженко О.М., викл. Юхновська Ю.О.);
 • навчальна програма з дисципліни "Економіка торговельного підприємства" для студентів зі спеціальності 6.050200 – Менеджмент організацій (доц. Жданов В.В.);
 • навчальна програма з дисципліни "Інвестиційний менеджмент" для студентів зі спеціальності 7.050201 - Менеджмент організацій, 8.050201 - Менеджмент організацій, 8.000007 - Адміністративний менеджмент (к.е.н., доц. Карпенко А.В.);
 • навчальна програма з дисципліни "Планування і контроль діяльності підприємств на ринку товарів та послуг" для студентів зі спеціальності 6.050200 - Менеджмент організацій (к.т.н., доц. Шумікін С.О.);
 • навчальна програма з дисципліни "Логістика" для студентів зі спеціальності 6.050200 - Менеджмент організацій (к.т.н., доц. Шумікін С.О.);
 • навчальна програма з дисципліни "Товарознавство продовольчих товарів" для студентів зі спеціальності 6.050200 - Менеджмент організацій (доц. Прокоф'єва С.О.);
 • навчальна програма з дисципліни "Товарознавство" для студентів зі спеціальностей 6.050200 - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, 6.050108 - Маркетинг (доц. Прокоф'єва С.О.);
 • розроблено та затверджено навчальний план, ОПП, КХ зі спеціальності 8.000013 - Бізнес-адміністрування;
 • розроблено та затверджено навчальний план для післядипломної освіти спеціальності зі спеціальності 7.050201 - Менеджмент організацій;
 • підготовлена ліцензійна справа та проведено ліцензування щодо розширення ліцензійного обсягу зі спеціальності "Менеджмент організацій" (бакалавр, магістр);
 • підготовлено методичне забезпечення для післядипломної освіти зі спеціальності - Менеджмент організацій.