Історія

Бердянський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету (БІДМУ КПУ) –вищий навчальний заклад недержавної форми власності, зареєстрований у жовтні 2011 р.

Бердянський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету є учасником науково-освітнього комплексу, заснованого Класичним приватним університетом разом із Запорізьким торговим коледжем (наказ Міністра освіти № 325 від 03.09.1998 р.), до складу якого входять 6 вищих навчальних заклади ІІІ-ІV рівнів, у тому числі Міжнародний університет бізнесу і права, 20 університетів і технікумів (у тому числі і Класичного приватного університету), обласний центр профтехосвіти, 2 професійно-технічних училища, 115 шкіл (ліцеїв, гімназій), дослідна сільськогосподарська станція.

БІДМУ КПУ – це вищий навчальний заклад, місією якого є якісне фахове навчання, виховання молодого покоління на основі загальнолюдських моральних цінностей та демократизму, інтеграція молоді до життя територіальної громади та України в цілому, можливість самореалізації у навчанні та громадському житті.