Дисципліни за напрямом підготовки психологія
Загальна психологія
Практикум з загальної психології
Експериментальна психологія
Соціальна психологія
Вікова психологія
Клінічна та патопсихологія
Педагогічна психологія
Психодіагностика
Історія психології
Диференційна психологія
Психологія праці та інженерна психологія
Основи психотерапії
Юридична психологія
Психологічний спецпрактикум
Методика проведення психологічної експертизи
Політична психологія
Психологія управління
Психологія сім'ї
Психологія спорту
Основи психологічного консультування
Психологія мотивації
Психологія професійної діяльності
Психологія людини з особливими потребами
Психологія гендерних відносин
Практикум з вікової психології
Психологія особистості
Екологічна психологія
Психологія впливу
Трудове право
Психосоматика
Цивільне право
Економічна психологія
Психологія впливу
Психологічні основи саморегуляції
Психологія лідерства
Телефонне консультування
Основи психологічної допомоги
Психологія конфлікту
Тренінг сензетивності
Спеціальна психологія
Психогігієна і психопрофілактика
Кризова психологія
Тренінг міжособистісного спілкування
Тренінг особистісного росту
Тренінг самопрезентації
Етнопсихологія
Психологія творчості
Психологія сексуальності
Теоретична психологія
Методика та організація наукових досліджень
Психологія організацій
Методика викладання у вищій школі
Психологія травмуючих ситуацій
Тренінг професійної компетентності
Теорія й методика психологічного тренінгу
Психологія професійного мислення
Сучасні психологічні практики
Психологія емоційного інтелекту
Тренінг особистісного росту