Кафедра соціології та соціальної роботи
Історія кафедри

Кафедру  соціології та соціальної роботи було відкрито у 1997 році. З того часу кафедра випустила тисячі випускників за спеціальністю «Соціальна робота» за всіма освітніми рівнями: «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», аспірантів та докторантів за спеціальністю «Соціологія». Викладачі кафедри готують висококваліфікованих фахівців та дослідників соціальної сфери, при цьому професорсько-викладацький склад постійно підвищує свій науковий та професійний рівень. Для більш ефективної освітньої діяльності викладачі залучають сучасні освітні підходи та технології, а також намагаються навчати студентів прикладним спеціалізованим методикам, що використовуються в сучасній практичній соціальній роботі та соціологічній практиці.

 

Завідувач кафедри соціології та соціальної роботи

Катаєв Станіслав Львович 

доктор соціологічних наук, професор 

Відомості про фахівця Наукові праці Катаєва С.Л.

Контакти:

Аудиторія: 607п
Телефон:050-322-85-02 

e-mail:kataev@i.ua

 

Перелік напрямів/спеціальностей освітньої діяльності кафедри

Перелік спеціальностей (освітніх програм) освітньої діяльності, що забезпечує кафедра, за рівнями освіти:

 • перший (бакалаврський) рівень - Спеціальність 231 - «Соціальна робота» (освітня програма «Соціальна робота»);
 • другий (магістерський) рівень - Спеціальність 231 - «Соціальна робота» (освітня програма «Соціальна робота»);
 • третій (освітньо-науковий) рівень - Спеціальність 054 - «Соціологія» (освітня програма «Соціологія»);
 • науковий рівень - Спеціальність 054 - «Соціологія» (освітня програма «Соціологія»).
4) Кадровий потенціал
– доктори наук: 
 • Катаєв Станіслав Львович, доктор соціологічних наук, професор;
 • Зоська Яна Володимирівна, доктор соціологічних наук, професор;
 • Щербина Віта Вікторівна, доктор соціологічних наук, доцент;
 • Огаренко Таїсія Олександрівна, доктор соціологічних наук, професор
– кандидати наук:
 • Ігрушко Анастасія Юріївна, кандидат соціологічних наук;
 • Хрустальов Фелікс Сергійович, кандидат соціологічних наук.
 • Стрілько Яна Сергіївна, кандидат наук з державного управління, доцент
– фахівці-практики:
 • Арабаджин Марина Володимирівна
Дисципліни, що передбачені робочим планом підготовки з кожної спеціальності/освітньої програми.
Спеціальність 231 «Соціальна робота» (ступінь вищої освіти «бакалавр»):
а) дисципліни, що передбачені робочим планом підготовки:
1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
 • Нормативні дисципліни
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Історія України та української культури
 • Іноземна мова
 • Філософія (філософія, логіка, релігієзнавство)
 • Цикл дисциплін вільного вибору студентів
 • Правознавство
 • Етика ділових відносин
 • Економічна теорія
 • Етнографія
 • Валеологія
 • Риторика
 • Політологія
 • Діловий етикет та протокол
2. Цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки
 • Нормативні дисципліни
 • Соціальна і демографічна статистика
 • Медико-соціальні основи здоров'я
 • Загальна психологія
 • Загальна соціологія
 • Психологія  особистості
 • Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу
 • Вікова фізіологія
 • Соціальна психологія
 • Інформатика
 • Психодіагностика
 • Основи паблік рілейшинз
 • Екологія
 • Безпека життєдіяльності (БЖД, основи охорони праці, цивільний захист)
Цикл професійної та практичної  підготовки
Цикл професійної підготовки
 • Нормативні дисципліни
 • Історія соціальної роботи
 • Соціальна політика
 • Система організації соціальних служб
 • Соціальний аудит та інспектування
 • Теорія соціальної роботи
 • Менеджмент соціальної роботи
 • Соціальна робота на підприємстві
 • Ведення професійних документів
 • Соціальна робота з різними групами клієнтів
 • Правові основи соціальної роботи
 • Методи соціальної роботи
 • Основи консультування
 • Практикум з соціальної роботи

Цикл практичної  підготовки

 • Ознайомча практика 
 • Навчальна практика 
 • Виробнича практика
 • Вибіркові дисципліни
 • Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу
 • Соціальна педагогіка
 • Методи та організація соціальних досліджень
 • Методи та організація соціальних досліджень (курсова робота)
 • Цивільне та сімейне право
 • Міжнародне право
 • Галузеві соціології
 • Трудове право
 • Соціальний захист і соціальне забезпечення
 • Технологія соціальної роботи
 • Технологія соціальної роботи (курсова робота)
 • Цикл дисциплін вільного вибору студентів
 • Деонтологія
 • Самоорганізація особистості
 • Вступ до спеціальності
 • Соціальне партнерство
 • Конфліктологія
 • Соціальна робота у сфері зайнятості
 • Інноваційні методики в соціальній роботі
 • Прикладні методики соціальної роботи
 • Реабілітація, соціалізація та інтеграція інвалідів у суспільство
 • Соціальний патронаж
 • Девіантологія
 • Персонологія
 • Основи кадрового менеджменту
 • Соціологія права
 • Соціальна теорія ринків
 • Дозвіллєзнавство
 • Практична психологія в системі соціальної роботи
 • Соціологія ігор
 • Соціальна робота в «третьому секторі»
 • Практикум з соціології
 • Соціальна робота з мігрантами
 • Соціальна робота в закладах освіти
 • Віктимологія
 • Технологія соціальної роботи в зарубіжних країнах
 • Соціалізація особистості
 • Спеціалізовані служби у соціальній сфері

Спеціальність 6.130102 «Соціальна робота»:
а) дисципліни, що передбачені робочим планом підготовки:
1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

 • Нормативні дисципліни
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Історія України та української культури
 • Іноземна мова
 • Філософія (філософія, логіка, релігієзнавство)
 • Цикл дисциплін вільного вибору студентів
 • Правознавство
 • Етика ділових відносин
 • Економічна теорія
 • Етнографія
 • Валеологія
 • Риторика
 • Політологія
 • Діловий етикет та протокол

2. Цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки 

 • Нормативні дисципліни
 • Соціальна і демографічна статистика
 • Медико-соціальні основи здоров'я
 • Загальна психологія
 • Загальна соціологія
 • Психологія  особистості
 • Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу
 • Вікова фізіологія
 • Соціальна психологія
 • Інформатика
 • Психодіагностика
 • Основи паблік рілейшинз
 • Екологія
 • Безпека життєдіяльності (БЖД, основи охорони праці, цивільний захист)

3. Цикл професійної та практичної  підготовки
Цикл професійної підготовки

 • Нормативні дисципліни
 • Історія соціальної роботи
 • Соціальна політика
 • Система організації соціальних служб
 • Соціальний аудит та інспектування
 • Теорія соціальної роботи
 • Менеджмент соціальної роботи
 • Соціальна робота на підприємстві
 • Ведення професійних документів
 • Соціальна робота з різними групами клієнтів
 • Правові основи соціальної роботи
 • Методи соціальної роботи
 • Основи консультування
 • Практикум з соціальної роботи

Цикл практичної  підготовки 

 • Ознайомча практика 
 • Навчальна практика 
 • Виробнича практика
 • Вибіркові дисципліни
 • Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу
 • Соціальна педагогіка
 • Методи та організація соціальних досліджень
 • Методи та організація соціальних досліджень (курсова робота)
 • Цивільне та сімейне право
 • Міжнародне право
 • Галузеві соціології
 • Трудове право
 • Соціальний захист і соціальне забезпечення
 • Технологія соціальної роботи
 • Технологія соціальної роботи (курсова робота)
 • Цикл дисциплін вільного вибору студентів
 • Деонтологія
 • Самоорганізація особистості
 • Вступ до спеціальності
 • Соціальне партнерство
 • Конфліктологія
 • Соціальна робота у сфері зайнятості
 • Інноваційні методики в соціальній роботі
 • Прикладні методики соціальної роботи
 • Реабілітація, соціалізація та інтеграція інвалідів у суспільство
 • Соціальний патронаж
 • Девіантологія
 • Персонологія
 • Основи кадрового менеджменту
 • Соціологія права
 • Соціальна теорія ринків
 • Дозвіллєзнавство
 • Практична психологія в системі соціальної роботи
 • Соціологія ігор
 • Соціальна робота в "третьому секторі"
 • Практикум з соціології
 • Соціальна робота з мігрантами
 • Соціальна робота в закладах освіти
 • Віктимологія
 • Технологія соціальної роботи в зарубіжних країнах
 • Соціалізація особистості
 • Спеціалізовані служби у соціальній сфері

Спеціальність 231 «Соціальна робота» (ступінь вищої освіти «магістр»)

а) дисципліни, що передбачені робочим планом підготовки:

Цикл професійно-орієнтовної гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Нормативна частина циклу

 • Актуальні проблеми соціальної роботи
 • Методологія і методика наукових досліджень в соціальній роботі
 • Моніторинг соціальних процесів

Варіативна частина циклу

 • Економічні основи соціальної роботи
 • Соціальне моделювання
 • Сучасне українське суспільство
 • Сучасне українське суспільство (курсова робота)

Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки

Нормативна частина циклу

 • Соціальна робота
 • Сучасні інформаційні технології в соціальній сфері
 • Служби соціального забезпечення
 • Стратегічні аспекти формування соціальної політики
 • Науково-предметна підготовка
 • Експертиза та оцінка практичної соціальної роботи
 • Соціологія та психологія управління
 • Паблік рилейшнз в соціальній роботі

Варіативна частина циклу

 • Дисципліни самостійного вибору ВНЗ
 • Опікунство і піклування
 • Соціальний супровід клієнта
 • Технології консультування і посередництва
 • Соціальні послуги населенню

Дисципліни вільного вибору студентів

 • Методика тренінгів у соціальній роботі
 • Етносоціологія
 • Соціальна реабілітація наркозалежних
 • Правові аспекти соціальної роботи
 • Технологія підготовки наукової роботи
 • Теорія соціального управління
Спеціальність 054 - «Соціологія» (ступінь вищої освіти «Доктор філософії»)
Цикл загальної підготовки
 • Філософія
 • Методологія наукових досліджень
 • Педагогіка вищої школи та методика викладання
 • Іноземна мова
Цикл професійної підготовки
Дисципліни за вибором ВНЗ
 • Класичні та сучасні соціологічні теорії
 • Сучасне українське суспільство
 • Дослідницькі технології в соціології
Дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти
 • Феноменологічна соціологія
 • Сучасні теорії конфліктології
 • Соціологія постмодерну
 • Підготовка підсумкових документів дослідження
 • Актуальні проблеми соціології
 • Соціокультурний розвиток людства
Можливі напрямки працевлаштування фахівців: органи державного управління та місцевого самоврядування; служби зайнятості; служби для сім’ї дітей та молоді; Міністерство соціальної політики; тренінгові центри;  служби управління персоналом; соціально-психологічні служби підприємства; служби управління соціального захисту населення: фонди соціального страхування; система освіти; реабілітаційні, кризові, консультаційні центри; система охорони здоров’я; МВС, армія; пенітенціарні системи; рекрутингові агенції; представництва міжнародних організацій (ЮНІСЕФ, ООН, Християнський дитячий фонд, Міжнародний Червоний Хрест);
 
Посади, які можуть обіймати випускники: державний службовець: соціальний педагог; соціальний аніматор; менеджер з персоналу; спеціаліст з соціальної адвокації; адміністратор, координатор соціальних проектів; соціальний працівник; соціальний інспектор; соціальний реабілітолог; спеціаліст соціально-психологічної служби; консультант, тренер з соціальних питань; експерт з соціальних та громадських питань;
 
Бази практики
 
з/п
Найменування бази для проходження практики
Інформація про наявність угод про проходження практик (дата, номер, строк дії)
1
Запорізькій міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Запорізької міської ради.
№650 від 09.10.2015 р. термін дії – безстроково.
2
Запорізький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Запорізької міської ради.
№585 від 04.09.2014 р. термін дії – безстроково.
3
Комунальна установа «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» відділення «Клініка дружня до молоді»» Запорізької обласної ради.
№301 від 20.09.2009 р. термін дії – безстроково.
4
Комунальна установа «Запорізькій обласний протитуберкульозний клінічний диспансер» Запорізької обласної ради.
№598 від 10.10.2014 р. термін дії – безстроково.
5
Обласний центр праці для молоді Запорізької обласної державної адміністрації.
№603 від 14.10.2014 р. термін дії – безстроково.
6
Біленьківська виправна колонія Управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області № 99.
№597 від 10.10.2014 р. термін дії – безстроково.
7
Жовтнева районна організація Товариства Червоного Хреста України.
№539 від 01.04.2013 р. термін дії – 5 років.
8
Благодійний фонд «Соціальний центр «Проміння».
№599 від 10.10.2014 р. термін дії – безстроково.
9
Запорізька обласна асоціація бойових єдиноборств «Вовк».
№601 від 10.10.2014 р. термін дії – безстроково.
10
Запорізька обласна громадська організація «Право на життя – Запоріжжя».
№600 від 10.10.2014 р. термін дії – безстроково.
11
Запорізький обласний БФ «Посмішка дитини».
№16 від 11.02.2016 р. термін дії – безстроково.
12
КЗ  «Запорізький обласний центр соціально-психологічної допомоги» ЗОР.
№12 від 23.12.2015 р. термін дії – безстроково.
13
КУ «Запорізький геріатричний пансіонат» ЗОР.
№14/1 від 06.02.2016 р. термін дії – безстроково.
14
Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради.
№15 від 08.02.2016 р. термін дії – безстроково.
15
Благодійна організація БФ «Карітас Запоріжжя».
№17 від 11.02.2016 р. термін дії – безстроково .

Наукова діяльність

Конференції: 

у Класичному приватному університеті щорічно у квітні проходить Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених «Наука і вища освіта», секція кафедри соціології та соціальної роботи «Актуальні проблеми соціальної роботи в період реформування українського суспільства». За результатами проведення конференції публікується збірник тез доповідей.

Круглі столи:
у березні 2017 року планується проведення круглого столу до Дня соціальної справедливості. Керівник – завідувач кафедри, д.соц.н., професор Катаєв С.Л. (kataev@i.ua; 050-322-85-02.) 
Монографії:
1. Особливості соціальних перетворень у сучасній Україні : монографія [С. Л. Катаєв, Д. М. Ядранський, А. В. Северинюк, В. В. Щербина, Т. О. Серга, В. М. Огаренко, Т. О. Огаренко, Л. М. Сіднєв ; за заг. ред. С. Л. Катаєва]. – 2-ге вид. – Запоріжжя : КПУ, 2015. 
2. Зоська Я.В., Хомерікі О.А. // Этническая идентичность : соиосистемологическое измерение геополітики / ред.-коорд. Романенко Ю.В. : монографія. – К. : Меркьюри-Подолье, 2016. 
3. Соціальні дисфункції сучасного українського суспільства : монографія / С.Л. Катаєв, Я.В. Зоська, Т.О. Серга, Н.М. Гордієнко, В.М. Огаренко, Т.О. Огаренко, Л.О. Скідін, Ф.С. Хрустальов, В.А. Полторак, О.Є. Шинкаренко, Ю.В. Мосаєв, О.С. Опрятна, А.А. Ашурбєков, Е.Г. Позднякова-Кирбят'єва ; за заг. ред. С.Л. Катаєва. – Запоріжжя : КПУ, 2016
4. Постмодернізм як соціологія: витоки та ґенеза Запоріжжя: монографія / КПУ, 2011. – 216 с.
5. Реформування державної кадрової політики в Україні: монографія /  Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко, В. В. Толкованов та ін. – К. : НАДУ, 2014 
6. Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: проблеми та перспективи.: монографія / Авт. кол; за  заг.ред. В.В. Молодиченка. – Мелітополь –Сельдце: Видавництво МДПУ ім.Б.Хмельницького, 2014. – 274 с. 
 
Події культурного життя інституту (фото, звіти про різні заходи, зокрема студентські). 
1) Соціальний театр у запорізьких школах
2) Чужих дітей не буває, або Під Новий рік містами ходить чудо (за участі студентів соціальної роботи , а саме Семенець Дарини та Желєзняк Марини)
3) Поки всі студенти веселяться – Інститут журналістики і масової комунікації «плаче» у театрі (за участі студентки соціальної роботи - Рисіч Карини)
4) Насильству – "НІ"! Так дотримують свого слова учасники соціального проекту "Інформаційна протидія насильству: ефективна технологія протистояння" (за участі викладачів кафедри - Ігрушко А.Ю. – к.соц.н., Мосаєва Ю.В. – к.соц.н., доцента, Хрустальова Ф.С. – к.соц.н., тренера з медіації; Ашурбекова А.А. – тренера з ненасильницької комунікації  та студентів соціальної роботи - Рисіч Карини, Золотенко Влада, Захарченко Дар'ї, Новикова Романа, Семенець Дарини, Травян Олександри, Комбарової Аліни, Качан Анастасії та Желєзняк Марини)
5) Урочисте вручення дипломів в Інституті журналістики й масової комунікації та Інституті управління Класичного приватного університету (студенти групи ЗС-110)
 
Видатні випускники/студенти: 
 • Коваленко Ольга Олександрівна; „Соціальна робота” – 2011 рік; співзасновник Центру соціальної інженерії.
 • Мосаєв Юрій Володимирович; „Соціальна робота” – 2007 рік; доцент кафедри соціології та соціальної роботи, к.соц.наук, доцент, президент благодійної організації «Благодійне товариство «Український центр захисту прав пацієнтів»».
 • Арабаджин Марина Володимирівна; „Психологія” – 2002 рік; „Соціальна робота” – 2015 рік;  старший викладач кафедри соціології та соціальної роботи, голова громадської організації «Олександра».

Конкурси, майстер-класи, тренінги для школярів.

На базі кафедри відкрито Навчально-практичний соціальний центр, мета діяльності якого – надання комплексу соціальних послуг та проведення соціально-орієнтованих заходів серед студентів, співробітників університету та інших громадян та організацій, що звернулися до центру.
Соціальний проект «Інформаційна протидія насильству: ефективна технологія протистояння» в межах Всеукраїнської акції «16 днів без насилля». Мета проекту – за рахунок підвищення поінформованості школярів міста про форми та види насилля провести профілактичну роботу протидії насиллю. Проект передбачає такі інтерактивні форми роботи учасників: соціальний театр, ток-шоу, міні-тренінг. 
11 грудня 2015 р. в межах діяльності навчально-практичного соціального центру кафедри соціології та соціальної роботи проведено тренінг для студентів за принципом врегулювання конфліктних ситуацій через застосування принципу «Не нашкодь!».