Напрям підготовки: Соціальна робота

Об'єктом діяльності соціологів є суспільство, різні колективи й організації, малі та великі соціальні групи, соціальні відносини, та інші аспекти суспільного та життєвого світу людини та його повсякденності.

Сфера діяльності.
Організації соціальної сфери, кадрові агентства, управління персоналом, реклама, паблік-рілейшнз, адміністративні й державні органи, зайняті соціальним управлінням і соціальною політикою, маркетинг, вивчення попиту на різні товари і послуги, політична і ділова аналітика, соціальний консалтинг, соціологічні дослідження, опитування громадської думки, соціальні служби підприємств і організацій.

Форми роботи

 • посередництво, консультування, спеціалізована допомога клієнтам у соціальних службах, організаціях і установах;
 • інтеграція, організація й координація діяльності організацій і установ соціальної сфери;
 • аналіз і прогнозування, розробка соціальних проектів, технологій;
 • організаційно-управлінська й адміністративна робота в соціальних службах, організаціях і установах;
 • виховна діяльність у соціальних службах, організаціях, навчальних закладах;
 • дослідницька й аналітична діяльність .

Функції у межах компетенції соціологів.

 • Розглядаючи суспільство як систему, соціологія розкриває всі його недоліки. Соціологія – дзеркало суспільства. Вона вивчає і відповідає на такі питання: Що таке суспільство? Що являє собою людина в ньому? Як керувати суспільством? Які форми соціального поведінки людини існують? Сучасну соціологію цікавлять взаємини людей на різних рівнях, починаючи від цивілізацій і держав, закінчуючи колективами окремих підприємств, фірм, інститутів.
 • Соціолог – є консультантом від держави, громади, корпорації чи фірми у питаннях дослідження суспільних та виробничих відносинах, він створює соціальні технології, які вирішують нагальні проблеми суспільства, гармонізують суспільні відносини та торують шляхи до світлого майбутнього.
 • Соціолог – лікар, що лікує хвороби суспільства: спочатку ставить діагноз, а потім говорить, що потрібно робити. Знання соціології вимагає процес управління підприємством, політика, маркетинг.
 • Соціолог знаходить собі застосування у сфері соціально-правового консультування та політики, туристичному бізнесі, державного та комерційного управління, рекламі тощо. Соціолог вивчає громадську думку в усіх сферах життєдіяльності людей.

Можливі посади.

 • Соціолог на підприємстві й організації,
 • співробітник кадрової служби і керування персоналом,
 • маркетолог,
 • соціальний аналітик рекламної компанії,
 • політичної організації,
 • засобів масової комунікації,
 • працівник управління праці і соціального захисту населення, пенсійного фонду, благодійної організації,
 • співробітник консалтингової фірми,
 • викладач соціології і соціальної роботи,
 • менеджер персоналу й організацій соціальної сфери.

Можливості працевлаштування
Фахівець із соціології може працювати:

 1. У державній сфері: адміністративному секторі (керуванні соціальною сферою), соціальних організаціях.
 2. У державних структурах,

У недержавній сфері (суспільних, соціальних і кадрових відділах і службах державних і недержавних підприємств і організацій),

 1. У бізнесі ( на підприємствах – у службах керування персоналом і організації соціального пакета; тренінгових центрах, відділах маркетингу).
 2. У представництвах і філіях міжнародних організацій.

Види професійної діяльності соціологів:

 • адміністративно-управлінська;
 • соціально-організаційна;
 • дослідницька;
 • проектно-аналітична;
 • експертно-консультаційна;
 • психолого-виховна.

Переваги фахівців.

Фахівець із соціології - це

 • Організатор соціальної діяльності, здатний розробляти й реалізовувати соціальні проекти, що залучає для цього різні суспільні ресурси.
 • Конфліктолог, що вміє вести переговори, вишиковувати комунікативний процес із клієнтом, здійснювати посередницьку й консультаційну діяльність, сприяти врегулюванню конфліктних ситуацій.
 • Експерт по соціальних проблемах окремих людей і різних груп, здатний впливати на соціальну політику й захищати їхні права й інтереси.

Попит на цих фахівців.
Спеціалісти з соціології необхідні для вивчення громадської думки, вивчення попиту на товари та послуги, для аналітичної роботи в різних державних та недержавних структурах з питань оцінки соціального самопочуття та поведінки різних груп насення у різних ситуації суспільного життя. Специфіка підготовки фахівців у нашому університеті. Кафедра соціології і соціальної роботи очолюється доктором соціологічних наук, професором. Серед викладачів кафедри три професори, два доценти, досвідчені фахівці з теорії і практики соціології і соціальної роботи. Формами викладання є не тільки традиційні лекції і семінари, а тренінги, ділові ігри, кейс-стаді, практикуми із соціології і соціальної роботи. Студенти вивчають, крім загальної соціології, також окремі напрямки: соціологія сім’ї, молоді, жінок, трудових колективів, політиці, права, економіці. Вивчається соціологія і психологія особистості, малої групи. Студенти беруть участь у наукових дослідженнях, виступають на конференціях, публікують статті в журналах.

Система набуття практичного досвіду.
Студенти проходять 4 види практики:

 • ознайомча,
 • навчальна,
 • виробнича,
 • дослідницька в організаціях соціальної сфери.

Організації в яких проходять практику студенти:

 • Обласний центр соціальних служб для дітей, сім*ї та молоді,
 • Міська служба соціальної допомоги,
 • Обласний центр зайнятості.

Знання, уміння, досвід

У результаті навчання фахівець із соціології буде знати:

 • закони, принципи й тенденції сучасної соціальної політики;
 • соціальне законодавство;
 • теорію та методи соціологічних досліджень та опитування громадської думки

Об'єктом діяльності соціальних працівників є суспільство, різні колективи й організації, малі та великі соціальні групи, соціальні відносини, та інші аспекти суспільного та життєвого світу людини та його повсякденності. Люди, що за своїм соціальним статусом потребують соціального обслуговування.

Сфера діяльності.

Соціальний захист населення, організації соціальної сфери, кадрові агентства, управління персоналом, адміністративні й державні органи, зайняті соціальним управлінням і соціальною політикою, соціальний консалтинг, соціологічні дослідження, соціальні служби підприємств і організацій.

Форми роботи

 • посередництво, консультування, спеціалізована допомога клієнтам у соціальних службах, організаціях і установах;
 • інтеграція, організація й координація діяльності організацій і установ соціальної сфери;
 • аналіз і прогнозування, розробка соціальних проектів, технологій;
 • організаційно-управлінська й адміністративна робота в соціальних службах, організаціях і установах;
 • виховна діяльність у соціальних службах, організаціях, навчальних закладах;
 • дослідницька й аналітична діяльність в області соціальних проектів

Функції у межах компетенції соціального працівника такі:

 • Соціальний працівник – це фахівець, що володіє певними методиками соціальних технологій стосовно конкретного типу об'єкта соціальної діяльності.
 • Соціальна робота – це професійна діяльність з надання допомоги окремим людям, групам чи колективам щодо підвищення чи відновлення їхньої здатності до соціального функціонування і створення сприятливої суспільної ситуації в них.

Функції соціальних працівників.

 • допомогти людям розширити їхню компетенцію і здатність вирішувати власні проблеми;
 • допомогти людям реалізувати свої можливості;
 • сприяти взаємодії між окремими людьми і їх оточенням;
 • впливати на взаємодію між організаціями й інститутами;
 • впливати на соціальну політику і політику охорони навколишнього середовища.

            Соціальна робота орієнтована на допомогу у вирішенні повсякденних проблем, на розвиток техніки подолання труднощів і навичок самодопомоги у тих, хто потребує допомоги.

Можливі посади.

 • Соціальний працівник,
 • співробітник управління праці і соціального захисту населення,
 • пенсійного фонду, благодійної організації,
 • співробітник консалтингової фірми,
 • викладач соціальної роботи,
 • менеджер персоналу й організацій соціальної сфери.

Види професійної діяльності соціальних працівників:

 • адміністративно-управлінська;
 • соціально-організаційна;
 • дослідницька;
 • проектно-аналітична;
 • експертно-консультаційна;
 • психолого-виховна.

Можливості працевлаштування
Фахівець із соціальної роботи може працювати:

 1. У державній сфері: адміністративному секторі (керуванні соціальною сферою), соціальних організаціях і службах (службах соціальної підтримки населення, службах зайнятості, державних пенсійних фондах, реабілітаційних, кризових і консультативних центрах).
 2. У державних структурах, що здійснюють поряд з основною діяльністю соціальну роботу з окремими групами населення (у МВС, пенітенціарних закладах, армії, охороні здоров'я, утворенні й ін.).
 3. У недержавній сфері (ресурсних центрах, суспільних і благодійних фондах, соціальних і кадрових відділах і службах державних і недержавних підприємств і організацій), у неурядових організаціях («Урятуйте Дітей», «Червоний Хрест» і т.п.).
 4. У бізнесі (в організаціях, що займаються наданням соціальних послуг, добродійністю й організацією допомоги особам, що потрапили у важкі життєві ситуації; на підприємствах – у службах керування персоналом і організації соціального пакета; тренінгових центрах).
 5. У представництвах і філіях міжнародних організацій (ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО, ООН, Всесвітній Банк, Дитячий Християнський Фонд і т.п.)

Переваги фахівців.
Соціальна робота – це діяльність зі зміни суспільства у бік його самовдосконалення, у бік підтримки найслабших членів суспільства. Це робота, що допомагає людям пристосуватися до сучасного життя. Суть соціальної роботи в тому, щоб інтегрувати зусилля різних фахівців з різних галузей (юристів, економістів тощо) для вирішення проблем, що постають перед людиною.
Соціальний працівник – це посередник між людиною, яка потребує допомоги, і організаціями, що можуть цю допомогу надати. Соціальна робота, у першу чергу, – це певна діяльність, що культурно й історично обґрунтована і має місце в основному в економічно і соціально розвинутих країнах, а зараз поширюється і в Україні.
Фахівець із соціальної роботи - це:

 • Організатор соціальної діяльності, здатний розробляти й реалізовувати соціальні проекти, що залучає для цього різні суспільні ресурси.
 • Посередник між державою, бізнесом і суспільством, що поєднує фахівців різних галузей для комплексного рішення соціальних проблем населення.
 • Конфліктолог, що вміє вести переговори, вишиковувати комунікативний процес із клієнтом, здійснювати посередницьку й консультаційну діяльність, сприяти врегулюванню конфліктних ситуацій.
 • Експерт по соціальних проблемах окремих людей і різних груп, здатний впливати на соціальну політику й захищати їхні права й інтереси.
 • Пропагандист здорового способу життя серед населення, особливо - серед молоді;
 • Фахівець із планування й впровадження соціальних послуг, розвитку людського потенціалу в державних і недержавних організаціях.

Попит на цих фахівців.
У світовій практиці професія фахівця - організатора соціальної роботи входить у десятку самих престижних. Основне її призначення - надати допомогу людині, що потрапила в силу об'єктивних або суб'єктивних обставин у складну життєву ситуацію. Для України соціальна робота - це нова професія.
У сучасному суспільстві зростає сфера соціальних послуг, для успішного функціонування якої необхідні спеціалісти із соціології та соціальної роботи.

Специфіка підготовки фахівців у нашому університеті.
Кафедра соціології і соціальної роботи очолюється доктором соціологічних наук, професором. Серед викладачів кафедри три професори, два доценти, досвідчені фахівці з теорії і практики соціології і соціальної роботи.
Формами викладання є не тільки традиційні лекції і семінари, а тренінги, ділові ігри, кейс-стаді, практикуми із соціології і соціальної роботи.
Студенти вивчають, крім загальної соціології і соціальної роботи, також окремі напрямки: соціологія і соціальна робота в сім’ї, серед молоді, жінок, осіб з особливими потребами, у трудових колективах, політиці, праві, економіці, сфері споживання. Вивчається соціологія і психологія особистості, малої групи.
Студенти беруть участь у наукових дослідженнях, виступають на конференціях, публікують статті в журналах.

Система набуття практичного досвіду.

Організації в яких проходять практику студенти:

 • Обласний центр соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді,
 • Міська служба соціальної допомоги,
 • Обласний центр зайнятості.

Студенти проходять 4 види практики:

 • ознайомча,
 • навчальна,
 • виробнича,
 • дослідницька в організаціях соціальної сфери.

Знання, уміння, досвід

У результаті навчання фахівець із соціальної роботи буде знати:

 • закони, принципи й тенденції сучасної соціальної політики;
 • соціальне законодавство;
 • соціальні технології (соціально-педагогічні, соціально-медичні, соціально-правові, соціально-економічні);
 • методи соціальної роботи з різними групами населення

Знання: статистика і соціальна теорія, користування комп'ютером, деякі галузі права, економіки, політології, історії, соціальної політики, психології, соціології і соціальної роботи.
уміти:

 • здійснювати діагностику й аналітику соціальної сфери;
 • розробляти й реалізовувати соціальні проекти;
 • управляти конфліктом у соціальній сфері;
 • розробляти й реалізовувати рекламні й PR-Кампанії в соціальних сферах;
 • здійснювати посередницьку й консультаційну діяльність;
 • проводити соціологічні й психологічні дослідження в соціальній сфері;
 • розраховувати й впроваджувати соціальні послуги, оцінювати їхня якість;
 • вести наукові дослідження в соціальній сфері.

Навички і якості:

 • аналітичне, критичне мислення;
 • уміння шукати інформацію, самостійно ставити і вирішувати завдання;
 • комунікативні навички;
 • навички написання зв'язних текстів;
 • здатність приміряти на себе чужі соціальні ролі.

мати досвід:

 • практичної роботи в державних і недержавних організаціях;
 • установлення й підтримки взаємодії із клієнтами;
 • роботи з документацією й діловодством у соціальній сфері;
 • бізнес-планування в соціальній сфері;
 • пошуку засобів, у тому числі грантів, безоплатно надаваних організаціями, а також приватними особами для здійснення соціальних проектів.

Соціальна робота потребує від людини високих щирих якостей і одночасно різноманітних спеціальних знань. І все-таки особистісні достоїнства соціального працівника – його здатність до співчуття, доброта, чуйність, порядність – посідають у цьому шляхетному ремеслі перше місце. Крім зазначених моральних якостей, зокрема, чуйності, соціальний працівник повинен бути фахівцем з міжособистісного спілкування і мати знання в галузі психології і соціології.

Здібності, якими повинен володіти претендент на набуття освіти за цим об'єктом діяльності:

 • гуманність;
 • комунікабельність;
 • відповідальність;
 • цілеспрямованість.