Кафедра гуманітарних та економічних дисциплін

Кафедра гуманітарних та економічних дисциплін Кіровоградського інституту державного та муніципального управління Класичного приватного університету була створена у серпні 2014 року. Очолює кафедру кандидат філософських наук, доцент Ігнатьєв В.А.

На кафедрі викладаються навчальні дисципліни: українська мова, іноземна мова, філософія, соціологія, політологія, державне право зарубіжних країн, історія української культури, латинська мова, основи інформатики та обчислювальної техніки, логіка, економічна теорія, соціологія права, основи римського приватного права, релігієзнавство, фізичне виховання, історія України, політична економія, регіональна економіка, економічна теорія, вища математика, університетська освіта, екологія, безпека життєдіяльності.

Кафедра володіє потужним науково-педагогічним потенціалом, основу якого становлять доктор наук та 5 кандидатів наук, із них два науковці мають вчене звання “доцент”.

На кафедрі працює науковий гурток студентів, який очолює досвідчений працівник кафедри кандидат економічних наук Гуцалюк О. М. Слухачі систематично готують роботи для участі в наукових конференціях. Кафедра організовує круглі столи та олімпіади, веде профорієнтаційну роботу в шкільних навчальних закладах.

Особливе значення в навчальній роботі кафедри надається вихованню духовної культури студентів. Разом зі студентами члени кафедри беруть активну участь в організації та оформленні інститутської каплиці на честь православних святих Кирила та Мефодія. Кураторами груп проводяться соціально-виховні заходи національно-патріотичного спрямування.
Науковці кафедри постійно беруть участь у науково-дослідній діяльності інституту.

Наукова тема кафедри: “Новітні парадигми в гуманітарних та економічних дослідженнях”. Кожний член кафедри публікує свої роботи у фахових виданнях. Готуються посібники і монографії. Кандидатом філософських наук Ігнатьєвим В. А. підготовлено і видано монографію “Націософія”, а також посібник “Соціологія”. Іншими членами кафедри розробляються посібники відповідно до навчальних дисциплін.