Структура інституту

 

Керівництво

Литвин Іван Іванович – проректор з науково-педагогічної роботи – директор Кіровоградського інституту державного та муніципального управління Класичного приватного університету, кандидат юридичних наук, доцент.  
Шаркова Ганна Юріївна – заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи Кіровоградського інституту державного та муніципального управління Класичного приватного університету, кандидат юридичних наук, доцент.  

Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ є основним структурним підрозділом Кіровоградського інституту державного та муніципального управління Класичного приватного університету, через який здійснюється організація та планування навчального процесу, керівництво й контроль за навчальною і науково-методичною роботою.
Найголовнішими завданнями навчально-методичного відділу на сучасному етапі розвитку вищої освіти є інтеграція вітчизняної системи освіти в інституті з європейською, гармонізація змісту освіти та вдосконалення її методології відповідно до суспільних та технологічних перетворень, які відбуваються в освітянському просторі України.

Соколова Світлана Володимирівн
 начальник навчально-методичного відділу КІДМУ КПУ
Литвин Яніна Сергіївна
 старший методист навчально-методичного відділу КІДМУ КПУ
Татарова Інна Анатоліївна
- старший методист з профорієнтаційної та соціально-виховної роботи КІДМУ КПУ
Жабокрицька Марина Валеріївна 
- методист навчально-методичного відділу КІДМУ КПУ

Кафедри КІДМУ КПУ

Кричун Юрій Анатолійович 
завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін  КІДМУ КПУ

Викладачі кафедри кримінально-правових дисциплін КІДМУ КПУ.

 

Ігнатьєв Віталій Аркадійович 
завідувач кафедри гуманітарних та економічних  дисциплін  КІДМУ КПУ

Викладачі кафедри гуманітарних та економічних дисциплін КІДМУ КПУ.

 

Окопник Олена Миколаївна 
завідувач кафедри конституційного, адміністративного та господарського права КІДМУ КПУ

Викладачі кафедри конституційного, адміністративного та господарського права КІДМУ КПУ.