Кафедра кримінально-правових дисциплін

Кафедра кримінально-правових дисциплін Кіровоградського інституту державного та муніципального управління Класичного приватного університету була створена у серпні 2014 року. Очолює кафедру кандидат юридичних наук, доцент Кричун Ю. А.

Кафедра забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін: кримінальне право, адвокатура України.
На сьогоднішній день кафедра кримінально-правових дисциплін має значний науково-педагогічний потенціал, до складу якого входять 5 спеціалістів: 4 доценти, 1 старший викладач.

Склад кафедри:
1. Кричун Юрій Анатолійович – завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.
2. Драгоненко Анна Олександрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук.
3. Степанов Павло Леонідович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук.
4. Фомічов Костянтин Сергійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук.
5. Товмазова Євгенія Миколаївна – старший викладач кафедри.

На кафедрі активно ведеться наукова робота, діє студентський науковий гурток, який очолює досвідчений працівник кафедри кандидат юридичних наук Степанов П. Л. Члени гуртка систематично беруть участь у науково-практичних конференціях. 
Результати досліджень викладачів відображені у наукових статтях, навчальних посібниках, підручниках та в інших працях. Співробітники кафедри постійно беруть участь у науково-дослідній роботі Інституту, здійснюють рецензування кандидатських дисертацій, підручників, навчальних посібників тощо.
Викладачами кафедри кримінально-правових дисциплін було підготовлено 2 наукових посібники: «Практикум з кримінального права України: Загальна частина» та «Кримінологія (посібник для підготовки до іспиту (заліку)».
Наукова тема кафедри: “Захист прав, свобод та інтересів суб’єктів кримінального судочинства”.
Більшість викладачів кафедри мають досвід практичної роботи в органах внутрішніх справ, а також володіють високим рівнем знань, умінь та навичок навчально-методичної та наукової роботи. Кафедра кримінально-правових дисциплін приділяє значну увагу зміцненню зв’язку навчально-виховного процесу з практичною діяльністю. Основна співпраця з практичними працівниками проводиться в рамках організації та проведення навчальної та виробничої практики студентів, під час роботи різного рівня конференцій, а також проведення екскурсій студентів до НДЕКЦ УМВС України в Кіровоградській області, Кіровоградської виправної колонії №6 УДД України з питань виконання покарань у Кіровоградській області, Кіровоградського слідчого ізолятору УДПС України в Кіровоградській області та ін.
Завідувач кафедри Кричун Ю. А. та доцент кафедри Фомічов К. С. займаються адвокатською практикою та залучають студентів до участі в судових засіданнях районних судів м. Кіровограда.
Кафедра кримінально-правових дисциплін бере активну участь у роботі Юридичної клініки Кіровоградського інституту державного та муніципального управління Класичного приватного університету. Кричун Ю. А. є головою Юридичної клініки, студенти залучаються до її роботи в якості консультантів та забезпечують надання безоплатної правової допомоги незахищеним верствам населення та всім хто її потребує.