Кіровоградський інститут державного та муніципального управління

Новини

Абітурієнту

Історія

Структура інституту

Бібліотека

Інформаційний центр

Для студентів

Наукова робота

Соціально-виховна робота

Студентське самоврядування

Відеогалерея

Контакти

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ, БАТЬКИ, АБІТУРІЄНТИ!


Щиро вітаємо Вас на сторінці Кіровоградського інституту державного та муніципального управління Класичного приватного університету – провідного вищого навчального закладу центрального регіону.

Інститут здійснює підготовку бакалаврів за напрямами 6.030401 «Правознавство», 6.030509 «Облік і аудит», 6.130102 «Соціальна робота». Для охочих здобути освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста діє Коледж ПВНЗ «Кіровоградський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету», який готує фахівців за спеціальностями 5.03040101 «Правознавство», 5.03050901 «Бухгалтерський облік», 5.13010101 «Соціальна робота». 

Пріоритетним завданням навчального закладу є висока якість науково-педагогічних кадрів. З початку 2014-2015 н.р. в інституті діють три кафедри, зокрема кафедра кримінально-правових дисциплін, кафедра конституційного, адміністративного та господарського права, а також кафедра гуманітарних та економічних дисциплін.  У їх складі працюють висококваліфіковані та досвідчені спеціалісти, 96 % з яких – кандидати та доктори наук. Навчально-виховний процес у Коледжі забезпечують циклові комісії, очолювані спеціалістами вищої категорії. 

У викладанні дисциплін застосовуються інноваційні методи й технології, використовується якісне технічне забезпечення, що відповідає сучасним світовим стандартам. До послуг студентів – сучасно оснащена бібліотека, фонд літератури якої налічує 7740 примірників.

Значну увагу зосереджено на науково-дослідній роботі. Інститут активно співпрацює з провідними вищими навчальними закладами України, науковими установами. Професорсько-викладацький склад розробляє наукові дослідження з актуальних проблем у галузі права, економіки, соціальної роботи, здійснює заходи щодо підтримки наукової діяльності студентів, зокрема працюють наукові гуртки, організовуються наукові конференції, круглі столи. За період роботи інституту студенти брали участь у роботі конференцій та семінарів у Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка, Національному університеті «Юридична академія ім. Ярослава Мудрого», Національному університеті «Одеська юридична академія», Класичному приватному університеті тощо.

Чільне місце в роботі навчального закладу посідає виховна, культурно-масова робота. Студенти інституту мають можливість реалізувати свої творчі здібності та таланти під час щорічного святкування визначних подій та професійних свят, у конкурсах краси, спортивних змаганнях. Функціонує орган студентського самоврядування – Студентська рада.

В інституті створено умови для всіх охочих проходити військове навчання за програмою підготовки офіцерів запасу (військова кафедра).


Проректор з науково-педагогічної роботи –
директор Кіровоградського інституту 
державного та муніципального управління 
КПУ, кандидат юридичних наук, доцент
Іван Іванович Литвин    

Завітайте до нас за адресою: м. Кіровоград, вул. Колгоспна, 73

Телефонуйте за номерами: (0522)27-46-40, 34-99-01, 34-99-02,
 066-65-00-787, 096-49-10-895 

 

Завітайте на сайт КІДМУ КПУ : http://kidmu.com.ua/