Бібліотека

 Керівництво бібліотекою здійснює завідувач – Баркаган Наталія Миколаївна.

Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом, який забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний процес.
Бібліотека традиційно бере на себе важливу функцію: допомагати викладачам, студентам і батькам у формуванні творчої, соціально активної особистості, свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої для інтелектуального, духовного і творчого розвитку.

Основні завдання бібліотеки :
- надання допомоги студентам, професорсько-викладацькому складу та співробітникам інституту у забезпеченні їхніх інформаційних потреб;
- створення комфортного бібліотечного середовища та реформування бібліотеки в таку, яка б включала як традиційні, так і сучасні носії інформації, мультимедійні технології тощо;
- формування бібліотечного фонду відповідно до профілю інституту;
- забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, професорсько-викладацького складу, співробітників закладу, осіб яким це право надано директором інституту (відповідно до «Правил користування бібліотекою»);
- формування правової культури читачів, патріотизму, поширення інтересу до історії рідного краю;
- координація діяльності бібліотеки зі структурними підрозділами інституту та громадськими організаціями.