Інформаційний центр

Інформаційний центр очолює інженер з комп’ютерного забезпечення Підгорна Анна Вікторівна.

Інформаційний центр є структурним підрозділом Кіровоградського інституту державного та муніципального управління Класичного приватного університету. 
Інформаційний центр бере безпосередню участь у комп’ютеризації всіх напрямів діяльності інституту, формує інформаційну комп’ютерну структуру, підтримує та забезпечує роботу локальної мережі інституту.

Основними напрямками роботи інформаційного центру є:

- забезпечення навчального процесу студентів інституту в комп’ютерному класі;
- організація та проведення консультацій для викладачів, працівників та студентів інституту з питань використання комп’ютерної техніки;
- надання допомоги викладачам у роботі з віртуальною аудиторією;
- підключення підрозділів інституту до глобальної електронної мережі;
- надання допомоги викладачам у підготовці та проведенні занять у комп’ютерному класі;
- надання допомоги студентам допомоги під час самостійних занять у комп’ютерному класі.