Абітурієнту

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Класичний приватний університет є одним із провідних центрів освіти, з яким співпрацює 175 навчальних та наукових закладів як на території України, так і за її межами. Університет є засновником Мелітопольського, Енергодарського, Олександрійського, Бердянського та Кіровоградського інститутів державного та муніципального управління, а також Коледжу і Ліцею сучасних знань.

У 2010 році у Кіровограді був створений навчально-консультативний пункт Інституту права ім. В. Сташиса КПУ, в якому навчалися студенти заочної форми навчання за напрямом «Право» та спеціальністю «Правознавство».

У 2011 році згідно із пунктом 1 статті 5 Статуту Класичного приватного університету та відповідно до наказу Ректора від 30 вересня 2011 року № 126/1 відбулася реорганізація навчально-консультативного пункту Інституту права ім. В. Сташиса КПУ у вищий навчальний заклад – структурний підрозділ Класичного приватного університету – Кіровоградський інститут державного та муніципального управління.

Кіровоградський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету створено з метою удосконалення управління та структури КПУ, поліпшення якості профорієнтаційної, освітньої та наукової діяльності, ефективного використання кадрового потенціалу й матеріально-технічної бази, підвищення якості підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» у системі ступеневої освіти.

Сьогодні Кіровоградський Інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету – це вищий навчальний заклад, який надає можливість отримати повну вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство» за денною та заочною формами навчання, готує висококваліфікованих фахівців, які б були спроможні діяти від імені держави, в її інтересах, захищаючи законні права та інтереси кожного громадянина.

Вищий навчальний заклад здійснює підготовку юристів за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями та магістрів за спеціальністю «Державна служба» для підприємств, установ і організацій всіх форм власності, у тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, суду, адвокатури, прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ, консульських установ, податкової інспекції, митної служби, а також навчальних закладів та науково-дослідних установ.

Основним суб’єктом науково-дослідницької діяльності в інституті є кафедри, які забезпечують проведення навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи та відповідають за реалізацію державної політики у галузі освіти. В інституті працюють висококваліфіковані та досвідчені спеціалісти, серед яких доктори, кандидати наук, доценти. Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, з залученням новітніх інформаційних методик.

ЗДІЙСНЮЄМО ПІДГОТОВКУ ЗА ДЕННОЮ ТА ЗАОЧНОЮ ФОРМАМИ НАВЧАННЯ

з/п
Шифр та назва галузі знань
ОКР
Код та назва напрямку підготовки
Базова освіта
Термін навчання
Перелік конкурсних предметів
Денна форма
Заочна форма
1.
0304 Право
 
 
Молодший
спеціаліст
5.03040101 Правознавство
 
Атестат про повну загальну середню освіту
3 роки
-
Історія України або світова література**
Українська мова та література
2.
Бакалавр
6.030401 Правознавство
 
Атестат про повну загальну середню освіту
4 роки
5 років
Історія України**
Українська мова та література
Математика або іноземна мова
3.
Спеціаліст
7.03040101 Правознавство
 
Диплом бакалавра
1 рік
1 рік
Фахове вступне випробування
4.
Магістр
8.03040101 Правознавство
 
Диплом бакалавра або спеціаліста
1 рік
1,5 роки
Екзамен з іноземної мови
Фахове вступне випробування
5.
Бакалавр
 
6.030401 Правознавство*
Диплом спеціаліста або магістра
-
3 роки
Фахове вступне випробування
6.
Бакалавр
6.030401 Правознавство
 
Диплом молодшого спеціаліста
2 роки
3 роки
Фахове вступне випробування
7.
1501
Державне управління
Магістр
8.1501002 Державна служба
Диплом бакалавра або спеціаліста
1 рік
2 роки
Екзамен з іноземної мови
Фахове вступне випробування
8.
0801 Геодезія та землеустрій
Бакалавр
6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій
Атестат про повну загальну середню освіту
-
5 років
Географія або історія України**
Українська мова та література
Математика
9.
Бакалавр
6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій
 
Диплом молодшого спеціаліста
-
3 роки
Фахове вступне випробування
10.
Бакалавр
6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій *
Диплом спеціаліста або магістра
 
3 роки
Фахове вступне випробування
11.
Спеціаліст
7.08010101 Геодезія, картографія та землеустрій
Диплом бакалавра
 
1 рік
Фахове вступне випробування
12.
0305 Економіка та підприємництво
Бакалавр
6.030508 Фінанси і кредит
Атестат про повну загальну середню освіту
4 роки
5 років
Математика**
Українська мова та література
Історія України або географія
13.
Бакалавр
6.030508 Фінанси і кредит
Диплом молодшого спеціаліста
2 роки
3 роки
Фахове вступне випробування
14.
Бакалавр
6.030509
 Облік і аудит
 
Атестат про повну загальну середню освіту
4 роки
5 років
Математика**
Українська мова та література
Історія України або географія
15.
Бакалавр
6.030509
Облік і аудит
Диплом молодшого спеціаліста
2 роки
 
3 роки
 
Фахове вступне випробування
16.
Молодший спеціаліст
5.03050901
Бухгалтерський облік
 
Атестат про повну загальну середню освіту
3 роки
-
Математика або історія України**
Українська мова та література
 
17.
1301 Соціальне забезпечення
Молодший спеціаліст
5.13010201 Соціальна робота
Атестат про повну загальну середню освіту
2 роки
 
-
 
Історія України або географія**
Українська мова та література
 
18.
Бакалавр
6.130102
Соціальна робота
Атестат про повну загальну середню освіту
4 роки
5 років
Історія України**
Українська мова та література
Географія або іноземна мова
* - друга вища освіта 
** - предмет є профільним при вступі на даний напрямок

Перелік документів, необхідних для вступу:

  • заява на ім’я ректора;
  • документ державного зразка про попередню освіту та додаток до нього;
  • сертифікати ЗНО (оригінал або копія) – для абітурієнтів на перший курс;
  • паспорт, свідоцтво про народження (оригінал та копія 1, 2, 11 стр.);
  • довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (копія);
  • 6 кольорових фотокарток 3*4 см;
  • медична довідка за формою 086-о; 
  • довідка про щеплення (копія) – для вступників на денну форму навчання.
  • копія військового квитка або посвідчення про приписку до призивної дільниці – для юнаків;

Вищий навчальний заклад Класичний приватний університет здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст та магістр здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

ІНСТИТУТ ЗНАХОДИТЬСЯ ЗА АДРЕСОЮ: м. КІРОВОГРАД, вул. Колгоспна, 73

Телефонуйте за номерами: (0522)27-46-40, 34-99-01, 34-99-02, 066-65-00-787, 096-49-10-895

Завітайте на сайт КІДМУ КПУ : http://kidmu.com.ua/