Товмазова Євгенія Миколаївна

Товмазова Євгенія Миколаївна - асистент кафедри правознавства Кiровоградського інституту державного та муніципального управління КПУ.

У 2004 році закінчила Національний університет внутрішніх справ.

У 2005 році закінчила магістратуру Національного університету внутрішніх справ з відзнакою. 

З 20 вересня 2012 року призначена на посаду асистента кафедри правознавства. 

До призначення на посаду працювала викладачем кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання  Кіровоградського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ. 

Працює над підвищенням професійного рівня, проводить роботу над написанням дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук з теми: „Кримінальна відповідальність за неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров'я дітей”. 

Автор понад 15 наукових праць.

Наукові інтереси: кримінально-правовий захист прав дітей.

Електронна адреса для зв'язку з викладачем: solyashka83@mail.ru