Чорноус Оксана В’ячеславівна

Чорноус  Оксана В’ячеславівна - доцент кафедри правознавства Кіровоградського інституту державного та муніципального управління Класичного приватного університету.

У 2005 році закінчила навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література. Спеціалізація: англійська мова та зарубіжна література»). Цього ж року здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури. 

У 2007–2011 рр. – аспірантка Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка за спеціальністю «Українська мова».

У 2011 році захистила дисертацію «Динаміка особових імен м. Кіровограда у ХХ столітті» зі спеціальності 10.02.01 «Українська мова» та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук (Національний авіаційний університет, м. Київ).

Науково-педагогічну діяльність розпочала в 2005 році на посаді викладача, згодом старшого викладача кафедри соціальних та гуманітарних дисциплін Кіровоградського інституту імені Св. Миколая МАУП. У 2012-2013 н.р. працювала старшим викладачем кафедри гуманітарних та соціальних дисциплін Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки.

Автор 20 публікацій з проблем ономастики.

Коло наукових інтересів: актуальні питання антропонімії та ойконімії Кіровоградщини.

Електронна адреса для зв'язку з викладачем: trollly@rambler.ru