Ушакова-Кирпач Ірина Михайлівна

 Доцент кафедри гуманітарних та економічних дисциплін к.е.н. Ушакова-Кирпач І. М.
Ушакова-Кирпач Ірина Михайлівна народилась 14 травня 1977 р. у м. Києві.
У 1999 році закінчила Київський державний торговельно-економічний університет, товарознавчий факультет. У 2005 році закінчила аспірантуру у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України. Захистила дисертацію з теми “Еколого-економічне обґрунтування раціонального водокористування у промисловому комплексі України” за спеціальністю 08.00.06 – Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища.
З 2007 року розпочала науково-педагогічну діяльність, обіймаючи посаду доцента кафедри господарського та екологічного права юридичного факультету Кіровоградського юридичного інституту ХНУВС, згодом – завідувача зазначеної кафедри.
У 2012-2013 р. – доцент кафедри правознавства Кіровоградського інституту державного та муніципального управління Класичного приватного університету.
З вересня 2014 р. – доцент кафедри гуманітарних та економічних дисциплін Кіровоградського інституту державного та муніципального управління Класичного приватного університету.
Автор понад 60 друкованих праць. Із них: 2 монографії (у співавторстві), 3 колективні наукові видання, 2 навчальних посібники, 17 статей у фахових виданнях.
Сфера наукових інтересів: Актуальні питання економіко-правового спрямування, пов’язані з раціональним використанням природних ресурсів, охороною та відтворенням навколишнього природного середовища.