Підгорна Анна Вікторівна

Підгорна Анна Вікторівна - старший викладач кафедри правознавства Кіровоградського інституту державного та муніципального управління Класичного приватного університету.

У 2009 році закінчила навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» у Кіровоградському національному технічному університеті (спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»).

У 2012 році закінчила навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» у Кіровоградському національному технічному університеті. Захистила магістерську роботу з теми «Розробка програмного забезпечення захисту інформації у мережі на основі інфраструктури відкритих розподілених ключів» (основні тези роботи викладені в статті збірника доповідей Всеукраїнського студентського науково-практичного семінару «Сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення комп’ютерних систем»). 

Науково-педагогічну діяльність розпочала в 2009 році на посаді викладача спеціальних дисциплін спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж» Новобузького коледжу Миколаївського національного аграрного університету. У 2012 році за результатами атестації присвоєна кваліфікація викладача другої категорії.

Наукові інтереси: захист інформації, комп’ютерні мережі, інформаційні технології.

Електронна адреса для зв'язку з викладачем: anna_1987_09@mail.ru