Жабокрицька Марина Валеріївна

Жабокрицька Марина Валеріївна - методист навчально-методичного відділу Кіровоградського інституту державного та муніципального управління Класичного приватного університету.

У 2013 році закінчила навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка. Захистила магістерську роботу з теми «Галузева структура та територіальна організація машинобудування Кіровоградської області» (кваліфікаційна робота має належну апробацію, її основні положення викладені у статті «Студентського наукового вісника КДПУ ім. В. Винниченка»). 

Наукові інтереси: екологія, основи здоров’я, історія рідного краю.

Електронна адреса для зв'язку з викладачем: arinka134@rambler.ru