Програми вступних іспитів до аспірантури
спеціальність 011 науки про освіту
спеціальність 035 Філологія
спеціальність 051 Економіка
спеціальність 053 Психологія
спеціальність 054 Соціологія
спеціальність 061 Журналістика
спеціальність 072
Фінанси,банківська справа та страхування
спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування
спеціальність 081 Право
спеціальність 262 Правоохоронна діяльність