Освітня програма – Економіка підприємства (Магістр)

Завідувач кафедри економіки

Семенов Андрій Григорович

Доктор економічних наук, професор
Гарант освітньої програми „Економіка підприємства”

 

Освітньо-професійна програма, навчальний план

Освітньо-професійна програма "Економіка підприємства" (2018)
Навчальний план (2018)

Освітньо-професійна програма "Економіка підприємства" (2020)
Навчальний план (2020)

Освітньо-професійна програма "Економіка підприємства" (2021)
Навчальний план (2021)

Відгуки і рецензії на ОПП (2021)

Відгук на ОПП Артеменко
Відгук ОПП Антонюк
Рецензия на ОПП Ляшенко
Рецензія на ОПП Метеленко

Силабуси дисциплін

 

 

№ п/п
Назва дисципліни
Силабус
 
Цикл загальної підготовки
 
1.
Стратегічний аналіз
 файл
2.
Методологія наукових досліджень
 файл
3.
Професійно-орієнтований практикум з іноземної мови
 файл
 
Цикл професійної підготовки
 
4.
Економічне управління підприємством
 файл
5.
Економічне управління підприємством (курсова робота)
 файл
6.
Інноваційний розвиток підприємства
 файл
7.
Конкурентоспроможність підприємства
 файл
8.
Управління капіталом підприємства
 файл
9.
Управління потенціалом підприємства
 файл
10.
Управління проектами
 файл
11.
Економічна діагностика
 файл
 
Практика
 
12.
Переддипломна практика
 файл
 
Атестація здобувачів вищої освіти
 
13.
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи магістра
 файл

 

Бази практики, договори з підприємствами

Перелік договорів з підприємствами для проведення практик студентів зі спеціальності 051 «Економіка», освітня програма «Економіка підприємства»

 1. ТОВ „Прогрес Машбуд”, №103/1 від 08.04.2018 р.
 2. ТОВ „Корунд кераміка плюс”, №138/1 від 05.09.2019 р.
 3. ТОВ „ЕпіцентрК”, №102/3 від 08.04.2018 р.
 4. Запорізька торгово-промислова палата, №591/19 від 18.12.2019 р.
 5. ПП „Фірма „ЕФФОРД”, №121/2 від 03.09.2021 р.
 6. ТОВ „РОБІ”, №98/3 від 30.08.2021 р.
 7. ТОВ „ЗАВОД КРАНКОМПЛЕКТ”, №104/1 від 08.04.2018 р.
 8. ТОВ „Олімп-95”, №15/03-1 від 15.03.2018 р.
 9. ТОВ „Аква Фонтана”, №21 від 12.03.2018 р.

 

Наукова робота студентів

Навички Soft skills студентів (сертифікати)

Співробітництво зі стейкхолдерами