Кафедра економіки
Історія кафедри

Кафедра економіки є однією з найстаріших в університеті, яка заснована у 2001 р. З 2004 р. кафедру очолював відомий в Україні та за її межами учений Семенов Григорій Антонович – доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України. З 2010 року кафедру очолює Семенов Андрій Григорович, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України.
Кафедра економіки створена поєднанням таких спеціальностей та освітніх програм як економіка підприємства та економічна кібернетика. Це в першу чергу зумовлено ринковими вимогами до підготовки фахівців широкого спектру підготовки, які вільно володіють сучасними методиками оцінювання та аналізу ринків із використанням новітніх методів, моделей та інформаційних технологій в економіці. 

 

Завідувач кафедри економіки, професор кафедри

Семенов Андрій Григорович – 

доктор економічних наук, профессор,
академік Академії економічних наук України

 

Відомості про фахівця Наукові праці Семенова А.Г.

Контакти:

Аудиторія: 507
Телефон: 220-95-14
265, 273 (внутрішній)
e-mail: semenov.andriy.cpu@gmail.com

Наша група у соціальних мережах


Кадровий потенціал кафедри

5 докторів наук
6 кандидатів наук
2 академіків Академії економічних наук України
2 члени-кореспонденти Академії економічних наук України

Перелік спеціальностей освітньої діяльності кафедри

Кафедра економіки  здійснює повний цикл підготовки (бакалавр, магістр) фахівців за спеціальністю 051 – Економіка (за освітніми програмами: Економіка підприємства, Економічна кібернетика) 
На кафедрі діє аспірантура та докторантура за спеціальністю 051 – Економіка.

Освітня програма – Економіка підприємства (Магістратура)

Освітня програма – Економічна кібернетика (Магістратура)

Освітня програма – Економіка підприємства (Бакалаврат)

Освітня програма – Економічна кібернетика (Бакалаврат)

Місця працевлаштування

Провідні підприємства регіону: ПАТ «Мотор-Січ», ДП «Івченко-Прогрес», ПАТ «Запоріжсталь», ПрАТ «ЗЕРЗ», ПАТ «Укртелеком», ПАТ ЗАЗ, ПАТ «Промінвестбанк», «Правекс-Банк», ПАТ «Дніпроенерго», ПП ВКФ «Полімер», ПАТ «Дніпроспецсталь».
Туристичні фірми та інші підприємства, структури державного та місцевого управління, товарні біржі, Управління зовнішніх відносин та зовнішньоекономічних зв’язків, підрозділи зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Запорізька торгово-промислова палата, банки, органи регіонального та галузевого управління як в Україні, так і за кордоном.

Можливі посади, які може обіймати спеціаліст зі спеціальності 051 – Економіка:

 • економіст, консультант з економічних питань;
 • оглядач з економічних питань;
 • економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
 • економіст з договірних та претензійних робіт;
 • економіст з планування;
 • економіст з фінансової роботи;
 • економіст-аналітик;
 • інформаційний аналітик;
 • математик-економіст;
 • керівники (менеджери) підприємств різних сфер діяльності;
 • керівники підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі;
 • консультант з ефективності діяльності підприємства;
 • фахівець з ефективності підприємства;
 • інженер з організації керування виробництвом.

Видатні випускники

Випускники кафедри економіки працюють на провідних підприємствах міста, області та України, зокрема:

 • Русанов Ю., випускник 2010 р., є спеціалістом відділу збуту ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат»;
 • Отрішко А., випускниця 2010 р., працює економістом відділу управління персоналом на ПАТ «Дніпроспецсталь»;
 • Сушко А., випускниця 2011 р., працює економістом відділу праці Запорізької дирекції УДППЗ «Укрпошта»;
 • Сауц В.В., випускник 2012 р., керівник відділу аналітики "Аптека низьких цін";
 • Кузьменко О.С., випускник 2012 р., провідний аналітик "Аптека низьких цін".

Наукові теми кафедри 

 • Формування механізмів стабілізації функціонування промислових підприємств на засадах антикризового управління (номер державної реєстрації 0116U000799).
 • Моделювання соціально-економічних систем на макро і мікро рівні (номер державної реєстрації 0119U100961).
Майстер-класи 
Знайомство з професією Економіст (мультимедійний супровід – демонстрація презентації «Своя справа» про сутність професії)
 
Монографії 

1. Соціально-економічні аспекти розвитку трудових ресурсів// А.Г. Семенов, О.В. Ярошевська, Г.О. Закаблук /Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми: монографія. - Донецьк: ИЭП НАН Украины, КПУ.– Запоріжжя: КПУ, 2014. – 798 с. [С. 91-100].

2. Бакурова А.В. Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного оподаткування в Україні : монографія / А.В. Бакурова, А.В., Діденко / за заг. ред. О. В. Покатаєвої, Г. Ю. Кучерової. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – С. 146–160.

3. Дьяченко А. Возможности применения когнитивного моделирования в экономике : монография / О. Андреева, О. Болдуева, А. Дьяченко. – : LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 84 c. – C. 54 – 77.

4. Стратегія підприємства: навчальний посібник / А.Г. Семенов. За заг. ред. д.е.н., проф. Г.А. Семенова. - Запоріжжя: КПУ, 2015. – 351 с.

5. Удосконалення мотивації праці на підприємстві в монографії «Модернізація та структурна трансформація соціально-економічної системи в Україні: комунальна контента організації обслуговування промислового підприємства"/ А.Г. Семенов, К.І. Складанна, Л.А. Юсипчук.- Запоріжжя: КПУ,- 2015. – 431 с. [С. 312-327].

6. Шляхи вдосконалення використання основних засобів на підприємстві в монографії «Модернізація та структурна трансформація соціально-економічної системи в Україні: комунальна контента організації обслуговування промислового підприємства""/ А.Г. Семенов, А.В. Єлькін. - Запоріжжя: КПУ,- 2015. – 431 с. [С. 302-311].

7. Порохня В.М. Оцінка інформаційного капіталу та інтелектуального капіталу стратегії підприємства / В.М. Порохня // Інформаційні технології та моделювання в економіці : монографія. – Черкаси: „Брама-Україна”. – 2015. – C.25-33.

8. Порохня В.М. Аналіз економічної діяльності держави на основі оцінки його інтелектуального левериджу // Прикладні аспекти прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем. – Монографія. - Бердянск: ФО-П Ткачук О.В. 2015. – C.131-138.

9. Бакурова А.В. Модернізація та структурна трансформація соціально-економічної системи України: комунальна контента організації обслуговування промислового підприємства : монографія / А.В. Бакурова, А.В., Діденко, О.Ю. Попова / за заг. ред. О. В. Покатаєвої. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – С. 63-82.

10. Стратегія формування свідомого оподаткування як фактор сталого розвитку національної економіки. Монографія / Г.Ю. Кучерова. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – 416 с.

11. Динамічні моделі кластерного аналізу малого підприємництва України / Кучерова Г.Ю., Кравец О.В. // Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels. – Collective monograph. – Vol. 2. Lithuania: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – 225-243

12. Фінансова альтернатива стратегічного розвитку оподаткування на місцевому рівні на основі впровадження механізму податкових сертифікатів / Децентралізація та територіальна консолідація в Україні: інституційні та фінансово-економічні засади : колективна монографія / за заг. ред. О. В. Покатаєвої, Г. Ю. Кучерової. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – С. 167-183

13. Порохня В.М. Макроекономічне становище економіки України з погляду темпів приросту наявного інтелектуального капіталу// Прикладні аспекти прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем. – Монографія.- Бердянск: ФО-П Ткачук О.В. 2016. – C.131-138.

14. Кравець О. В. Рекурсивна модель прогнозування обсягів реінвестованого чистого прибутку суб’єктів малого підприємництва Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations: collective monograph / edited by M.Bezpartochnyi, in 4 Vol. / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2017. – Vol. 4. -250 p.

15. Yaroshcvska О. Financial literacy development program in Ukraine // Sustainable Development Goals of Ukraine: collective monograph / О. Yaroshcvska. - London, United Kingdom: Sciemcee Publishing, 2017. - 220 р. - p. 171-188.

16. Yaroshcvska О. Capital formation through optimization modeling of financial market electronic instruments // Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 4 Vol. / О. Yaroshcvska. - Riga : «Landmark» SIA, ISMA University. - 2017. - Vol. 3. - 248 p. – р. 144-153.

17. Матеріальні та інформаційно-інтелектуальні потоки в логістичній системі управління/ В.Д. Попова // Теорія і практика діяльності підприємств монографія в двох томах.Т.1/Нац. металург. академія України; за заг. ред. Л. М. Савчук, Л. М.Бандоріної . –Дніпро: Пороги, 2017. – 472 с., С.435-447.

18. Recursive modeling of the amount net income of small enterprise subjects as an instrument for providing their competitive capacity /Kucherova H., Kravets O. // Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 4 Vol. / ISMA University. – Riga: ”Landmark” SIA, 2017. – Vol. 4. – 250 p.

19. Methods of Evaluating Taxpayers' Tax Consciousness / Transformations in Contemporary Society: Economic Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole: 2017; ISBN 987-83-62683-96-3; p.243-250

20. Порохня В.М., Шерстенников Ю.В Імітаційне моделювання логістичної системи малого підприємства // Актуальні проблеми прогнозування розвитку економіки України : монографія. – Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2017. – С. 120 – 130.

21. Порохня В.М.,Шерстенников Ю.В. Моделювання динамічних процесів розвитку структури і властивостей малих підприємств на основі моделей часових параметрів логістичної системи// Емерджентні методи емерджентної економіки : монографія. – Черкаси, 2017. – С. 281 – 298.

22. Порохня В.М., Шерстенников Ю.В. Концепція моделювання динамічних процесів розвитку структури і властивостей малого підприємства на основі моделей часових параметрів логістичної системи// Моделирование процессов управления в информационной экономике : Монография. – Бердянск : Идатель Ткачук А.В., 2017. – С. 105 – 122

23. Кучерова Г.Ю. Економічна кібернетика: моделювання соціально-економічних систем : колективна монографія / Г.Ю. Кучерова, А.В. Діденко / за заг. ред. Л.М. Савчук, К.Ф. Ковальчука. – Дніпро : Греда, 2017. – С. 464-478.

24. Ярошевська О.В. Механізми формування капіталу суб’єктів господарювання в умовах розвитку фондового ринку України [монографія] / О.В. Ярошевська. – Краматорськ: Донбаська державна машинобудівна академія, 2018.– с. 518.

25. Порохня В.М., Іванов Р.В. Концепція моделювання економічної поведінки домогосподарств на основі самоорганізації їх логістичних структур// Информационная экономика: этапы развития, методы управления, модели / Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой. – Харьков, ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2018. – 676 с.

26. Порохня В.М., Огаренко Т.Ю. Методологія сценарного управління міжгалузевими зв’язками стратегії розвитку держави // Информационная экономика: этапы развития, методы управления, модели / Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой. – Харьков, ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2018. – 676 с.

27. Порохня В.М., Огаренко Т.Ю. Методологія проектування логістичної системи моделювання виробничих процесів на підприємстві// Прикладні аспекти прогнозування розвитку економіки України: Монографія за редакцією О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – С. 170-182.

28. Порохня В.М, Остапенко О.П. Оптимізаційна модель прогнозування розподілу та використання бюджетних коштів на програми розвитку Збройних Сил України в умовах економічної нестабільності// Прикладні аспекти прогнозування розвитку економіки України: Монографія за редакцією О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – С. 182-196.

29. Порохня В.М., Іванов Р.В. Вплив інфляції на економічну поведінку домогосподарств України// Прикладні аспекти прогнозування розвитку економіки України: Монографія за редакцією О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – С. 159-170.

30. Порохня В.М., Огаренко Т.Ю. Логістичний підхід до моделювання макроекономічних процесів управління державою //Моніторінг. Моделювання та Менеджмент Емерджентної економіки: монографія. – Черкаси, 2018. – С. 281 – 298.

31. Порохня В.М., Іванов Р.В. Концепція моделювання економічної поведінки домогосподарств в умовах економічної нестабільності // Моніторінг. Моделювання та Менеджмент Емерджентної економіки : монографія. – Черкаси, 2018. – С. 281 – 298.

32. Теорія і практика кластеризації економіки: монографія / за ред. М.П.Войнаренко, В.І. Дубницького.-Камянець-Подільський: ХНУ, Аксіома, 2019.-335с.