Освітня програма – Економічна кібернетика (Бакалаврат)

Доктор економічних наук, професор

Порохня Василь Михайлович

Професор кафедри економіки
Гарант освітньої програми „Економічна кібернетика”

Відомості про фахівця

  

Освітньо-професійна програма, навчальний план

Освітньо-професійна програма "Економічна кібернетика" (2016)
Навчальний план (2016)

Освітньо-професійна програма "Економічна кібернетика" (2018)
Навчальний план (2018)

Освітньо-професійна програма "Економічна кібернетика" (2020)
Навчальний план (2020)

Освітньо-професійна програма "Економічна кібернетика" (2021)
Навчальний план (2021)

Відгуки і рецензії на ОПП (2021)

Рецензія на ОПП Жиляков
Рецензія на ОПП Пенєв

Силабуси дисциплін

 

Обов'язкові компоненти освітньої програми
Документ
1 курс (навчальний план 2021 р.)
1 семестр
 
Історія України та української культури
Іноземна мова
Політична економія
Вища математика
Інформатика
Регіональна економіка
2 семестр
 
Іноземна мова
силабус
Філософія
Вища математика
силабус
Теорія ймовірностей і математична статистика
Макроекономіка
2 курс (навчальний план 2020 р.)
 
3 семестр
 
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Іноземна мова
силабус
Історія економіки та економічної думки
Мікроекономіка
Оптимізаційні методи і моделі
4 семестр
 
Іноземна мова
силабус
Економетрика
Економіка підприємства
Маркетинг
Статистика
Страхування
Економічна кібернетика
3 курс (навчальний план 2018 р.)
 
5 семестр
 
Менеджмент
Гроші та кредит
Бухгалтерський облік
Міжнародна економіка
Економічний аналіз
Економічна кібернетика
Економічна кібернетика (курсова робота)
6 семестр
 
Фінанси
Економіка праці і соціальні трудові відносини
Дослідження операцій
Навчальна практика
4 курс (навчальний план 2018 р.)
 
7 семестр
 
Безпека життєдіяльності (БЖД, основи охорони праці, цивільний захист)
Моделювання економіки
Моделювання економіки (курсова робота)
Прогнозування соціально-економічних процесів
Системи прийняття рішень
Технологія проектування та адміністрування БД і СД
8 семестр
 
Інформаційні системи і технології в управлінні
Управління проектами інформатизації
Моделі економічної динаміки
Виробнича практика
Атестаційний екзамен
 
Вибіркові дисципліни
 
2 курс (навчальний план 2020 р.)
3 семестр
Політологія
Діловий етикет та протокол
силабус
Діловодство
Глобальна економіка
Економіка зарубіжних країн
Соціально-економічна безпека
4 семестр
Трудове право
Національна економіка
Інфраструктура товарного ринку
3 курс (навчальний план 2018 р.)
 
5 семестр
 
Алгоритмізація та програмування
Логістика
Соціальне страхування
6 семестр
 
Економіко-математичні моделі в управлінні економікою
Господарське законодавство
Інвестування
Ризикологія
Аудит
Математичні моделі синергетичної економіки
Проектний аналіз
Методи прийняття рішень
4 курс (навчальний план 2018 р.)
 
7 семестр
 
Топологія економічних структур: аналіз та моделювання
Імітаційне моделювання
Прикладна математика
Податкова система
Адміністрування інформаційних систем
8 семестр
Прикладні задачі моделювання економічних процесів
Економіка та організація інноваційної діяльності
WEB-програмування
Системи моніторингу в економіці
Інформаційний бізнес
Управління інтелектуальним капіталом
Аналітика бізнес-процесів

 

Бази практики, договори з підприємствами

Перелік договорів з підприємствами для проведення практик студентів зі спеціальності 051 «Економіка», освітня програма «Економічна кібернетика»

1. ТОВ «Будмет – 2007», від 22.05.2019 р.
2. ПрАТ СК «ЮНІВЕСТ», від 27 травня 2019 р.
3. ТОВ «ТРАНСФАРМ-ДНІПРО», №213/19 від 22 травня 2019 р.
4. Запорізька торгово-промислова палата, №591/19 від 18.12.2019 р.
5. ФОП КОРОТЕНКО І.О., від 16.04.2019 р.
6. ТОВ НВП «Компанія Флагман», №25/001 від 15.04.2019 р.
7. ТОВ НВП «Сучасні Технології» №24/001 від 19.04.2019 р.
8. ПП «Мартон», від 17.04.2019 р.
9. ТОВ «Томі Груп», від 17.04.2019 р.
10. ТОВ «Флагман Телеком Сервіс», №24/001 від 22.04.2019 р.
11. ТОВ «Палемія» , № 1349 від 01.09.2021 р.

 

Наукова робота студентів

Навички Soft skills студентів (сертифікати)

Співробітництво зі стейкхолдерами

 

Опитування здобувачів вищої освіти

1. Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання у Класичному приватному університеті

Результати опитування

Результати опитування здобувачів спеціальності 051 Економіка ОП Економіка підприємства та Економічна кібернетика за 2 семестр 2020/2021 н.р.

2. Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо академічної доброчесності у Класичному приватному університеті