Кафедра економіки

Історія кафедри

Кафедра економіки є однією з найстаріших в університеті, яка заснована у 2001 р. З 2004 р. кафедру очолював відомий в Україні та за її межами учений Семенов Григорій Антонович – доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України. З 2010 року кафедру очолює Семенов Андрій Григорович, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України.
Кафедра економіки створена поєднанням таких спеціальностей та освітніх програм як економіка підприємства та економічна кібернетика. Це в першу чергу зумовлено ринковими вимогами до підготовки фахівців широкого спектру підготовки, які вільно володіють сучасними методиками оцінювання та аналізу ринків із використанням новітніх методів, моделей та інформаційних технологій в економіці. 

 

Завідувач кафедри економіки, професор кафедри
Семенов Андрій Григорович –
доктор економічних наук, профессор,
академік Академії економічних наук України

 

Відомості про фахівця Наукові праці Семенова А.Г.

Контакти:

Аудиторія: 507
Телефон: 0673153479
265, 273 (внутрішній)
e-mail: semenov.andriy.cpu@gmail.com

Наша група у соціальних мережах

 

Кадровий потенціал кафедри

5 докторів наук, професорів,
7 кандидатів наук, доцентів
2 академіків Академії економічних наук України

На кафедрі працюють:

Семенов Андрій Григорович - завідувач кафедри економіки, д.е.н., професор;
Порохня Василь Михайлович - д.е.н., професор;
Гальцова Ольга Леонідівна - д.е.н., професор;
Покатаєва Ольга Вікторівна - д.е.н., професор;
Трохимець Олена Іванівна - д.е.н., професор;
Нестеренко Надія Василівна - доцент;
Попова Вікторія Давидівна - к.е.н,;
Дяченко Олександр Григорович - к.е.н, доцент;
Діденко Анастасія Володимирівна к.е.н, доцент;
Селезньова Олена Віталіївна - к.е.н, доцент;
Бургман Марина Костянтинівна - к.е.н,.
Кравець Олена Валеріївна - к.е.н,

Перелік спеціальностей та освітніх програм кафедри

Кафедра економіки  здійснює повний цикл підготовки (бакалавр, магістр) фахівців за спеціальністю 051 – Економіка (за освітніми програмами: Економіка підприємства, Економічна кібернетика) 
На кафедрі діє аспірантура та докторантура за спеціальністю 051 – Економіка.

Освітня програма – Економіка підприємства (Магістратура)

Освітня програма – Економічна кібернетика (Магістратура)

Освітня програма – Економіка підприємства (Бакалаврат)

Освітня програма – Економічна кібернетика (Бакалаврат)

Місця працевлаштування та посади випускників

Наукові теми кафедри 

Формування механізмів стабілізації функціонування промислових підприємств на засадах антикризового
управління (номер державної реєстрації 0116U000799) (2016-2021 рр.).
Моделювання соціально-економічних систем на макро і мікро рівні (номер державної реєстрації 0119U100961)
(2018-2023 рр.).
Стратегія економічного розвитку в контексті залучення смарт технологій прийняття рішень (номер державної
реєстрації 0121U111281 (2021-2026 рр.).

Наукові публікації викладачів Scopus, Web of Science Core Collection

Підвищення кваліфікації викладачів