Освітня програма – Економіка підприємства (Бакалаврат)


Гарант освітньої програми „Економіка підприємства”
(ступінь бакалавр)

Попова Вікторія Давидівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки

Відомості про фахівця

 

Освітньо-професійна програма, навчальний план

Освітньо-професійна програма "Економіка підприємства" (2016)
Навчальний план (2016)

Освітньо-професійна програма "Економіка підприємства" (2018)
Навчальний план (2018)

Освітньо-професійна програма "Економіка підприємства" (2020)
Навчальний план (2020)

Освітньо-професійна програма "Економіка підприємства" (2021)
Навчальний план (2021)

Відгуки і рецензії на ОПП (2021)

Відгук на ОПП Ляшенко
Рецензія на ОПП Кузнецов

Силабуси дисциплін

 

 

Обов'язкові компоненти освітньої програми
Документ
1 курс (навчальний план 2021 р.)
1 семестр
 
Історія України та української культури
Іноземна мова
Політична економія
Вища математика
Інформатика
Регіональна економіка
2 семестр
Іноземна мова
силабус
Філософія
Вища математика
силабус
Теорія ймовірностей і математична статистика
Макроекономіка
2 курс (навчальний план 2020 р.)
3 семестр
 
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Іноземна мова
силабус
Історія економіки та економічної думки
Мікроекономіка
Оптимізаційні методи і моделі
4 семестр
Іноземна мова
силабус
Економетрика
Економіка підприємства
силабус
Маркетинг
Бухгалтерський облік
Статистика
Страхування
3 курс (навчальний план 2018 р.)
5 семестр
 
Економіка підприємства
Економіка підприємства (курсова робота)
Менеджмент
Гроші та кредит
Фінанси
Міжнародна економіка
6 семестр
Економіка праці і соціальні трудові відносини
Економічний аналіз
Проектний аналіз
Навчальна практика
програма
4 курс (навчальний план 2018 р.)
7 семестр
 
Безпека життєдіяльності (БЖД, основи охорони праці, цивільний захист)
Стратегія підприємства
силабус
Організація виробництва
Планування і контроль на підприємстві
Планування і контроль на підприємстві (курсова робота)
метод. рекомендації
8 семестр
Економіка та організація інноваційної діяльності
силабус
Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
силабус
Потенціал і розвиток підприємства
силабус
Управління витратами
силабус
Виробнича практика
програма
Атестаційний екзамен
програма
 
Вибіркові дисципліни
 
2 курс (навчальний план 2020 р.)
 
3 семестр
 
Політологія
Діловий етикет та протокол
силабус
Діловодство
Соціально-економічна безпека
Економіка зарубіжних країн
Глобальна економіка
4 семестр
Трудове право
Національна економіка
Інфраструктура товарного ринку
3 курс (навчальний план 2018 р.)
5 семестр
 
Аудит
Логістика
Підприємництво і бізнес-культура
Звітність підприємства
силабус
Соціальне страхування
6 семестр
Інвестування
Ризикологія
Господарське законодавство
Економіко-математичні моделі в управлінні економікою
Економіка торгівельного підприємства
Методи прийняття рішень
Економіка промислового підприємства
Електронна комерція
силабус
Платіжні системи
силабус
4 курс (навчальний план 2018 р.)
7 семестр
 
Аналіз господарської діяльності
Організаційне проектування підприємства
Податкова система
Формування бізнес-моделі підприємства
Прогнозування соціально-економічних процесів
8 семестр
Капітал підприємства: формування та використання
Фінанси підприємства
Внутрішній економічний механізм підприємств
Управління інтелектуальним капіталом
Аналітика бізнес-процесів

 

Бази практики, договори з підприємствами

 1. ТОВ „Прогрес Машбуд”, №103/1 від 08.04.2018 р.
 2. ТОВ „Корунд кераміка плюс”, №138/1 від 05.09.2019 р.
 3. ТОВ „ЕпіцентрК”, №102/3 від 08.04.2018 р.
 4. Запорізька торгово-промислова палата, №591/19 від 18.12.2019 р.
 5. ПП „Фірма „ЕФФОРД”, №121/2 від 03.09.2021 р.
 6. ТОВ „РОБІ”, №98/3 від 30.08.2021 р.
 7. ТОВ „ЗАВОД КРАНКОМПЛЕКТ”, №104/1 від 08.04.2018 р.
 8. ТОВ „Олімп-95”, №15/03-1 від 15.03.2018 р.
 9. ТОВ „Аква Фонтана”, №21 від 12.03.2018 р.

 

Наукова робота студентів

Навички Soft skills студентів (сертифікати)

Співробітництво зі стейкхолдерами

 

Опитування здобувачів вищої освіти

1. Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання у Класичному приватному університеті

Результати опитування

Результати опитування здобувачів спеціальності 051 Економіка ОП Економіка підприємства та Економічна кібернетика за 2 семестр 2020/2021 н.р.

2. Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо академічної доброчесності у Класичному приватному університеті