Співробітництво зі стейкхолдерами

Результати взаємодії зі стейкхолдерами щодо удосконалення освітньої програми «Економіка підприємства»

1. Залучення стейкхолдерів до розробки та перегляду освітніх програм:

У 2018 р. у зв’язку із поділом навчального плану на два цикли, які враховують обов’язкову та вибіркову компоненти, та рекомендаціями стейкхолдерів (Перепелиця В.В., начальник відділу КП „НВК „Іскра”; Попов В.А., директор ТОВ «Олімп-95» було оновлено зміст ОПП та навчального плану. До освітньої програми та навчального плану було внесено зміни щодо структури і послідовності освітніх компонентів, набули суттєвих змін можливості здобувачів освіти щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії.

З метою удосконалення підготовки бакалаврів за ОП Економіка підприємства у 2020 році після громадського обговорення та пропозицій стейкхолдерів було затверджено нову редакцію ОПП Економіка підприємства (протокол Вченої ради КПУ №8 від 25 квітня 2020 р.).

На діючу редакцію освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 051 Економіка, освітньої програми Економіка підприємства отримано відгук директор ТОВ «Національна логістика» Ляшенко Ю.С. та рецензія керівника ФОП «Кузнецов» Кузнецова В.І. В обговоренні ОП на засіданні кафедри економіки також брали участь д.е.н., проф. Антонюк Д.А. - віцепрезидент Запорізької торгово- промислової палати, та д.е.н., проф. Метеленко Н.Г. - директор Інженерного навчально- наукового інституту Запорізького національного університету.

2. Встановлення договірних відносин, що передбачають зокрема можливість проведення всіх видів практик студентів на базі установ стейкхолдерів:
http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/5578

3. Залучення провідних фахівців установ стейкхолдерів до проведення лекцій на базі КПУ:

1) лекція (вересень 2021 р.) з дисципліни „Потенціал і розвиток підприємства” на тему ”Планування підвищення ефективності виробничого потенціалу підприємства”, на якій було розглянуто питання про принципи організації виробництва діючого підприємства, завдання перед керівництвом щодо запобігання спаду і банкрутства та прогноз основних напрямків розвитку ТОВ „Аква Фонтана-Трейд”. Лекцію було проведено к.е.н., доцентом кафедри економіки Поповою В.Д. та генеральним директором ТОВ „Аква Фотана-Трейд” Луценко Олександром Миколайовичем.

2) Лекція (жовтень 2021 р.) з дисципліни „Стратегія підприємства” на тему „Стратегії розвитку малого та середнього бізнесу” в контексті зі „Стратегією розвитку Запорізького регіону на 2021 – 2027 рр.” та „Планом дій на період 2021-2023 рр.”, яку проводили доц. Нестеренко Н.В. і директор ТОВ „Національна логістика” Ляшенко Юлія Сергіївна.

Студенти зацікавлені питаннями створенням власного бізнесу. Було багато питань з форми власності нового підприємства, стратегією розвитку підприємства та багато інш.

4. Співробітництво зі стейкхолдерами не обмежується спільною роботою над вдосконаленням ОП «Економіка підприємства» та участю в освітньому процесі, але й передбачає також їх залучення до участі у наукових конференціях, навчально-методичних семінарах, круглих столах, які проводить кафедра економіки

12 червня 2020 року у Класичному приватному університеті проведено круглий стіл спільно з Запорізькою обласною радою, Торгово-промисловою палатою, Державним підприємством «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченка, ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», ТОВ «МЕТІНВЕСТ- СМЦ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» «Фінансові важелі соціально-економічного механізму взаємодії суб’єктів господарювання різних типів та сфер діяльності».

Члени оргкомітету:
Антонюк Д. А., д. е. н., професор, віце-президент Запорізької Торгово-промислової палати,
Залунін М. М., начальник відділу зовнішньо-економічних відносин ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» ім. академіка О.Г. Івченка»;
Чередніченко С. В., к. е. н., депутат Запорізької обласної ради, головний спеціаліст з імпорту відділу металобрухту та металовідходів управління шихтопідготовки ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»;
Овруцька Г. А., фахівець з планування виробництва ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»;
Вінінцев Я. І., аспірант кафедри економіки Класичного приватного університету;
Бібіченко А. Д., студент магістратури кафедри економіки Класичного приватного університету.

 

 

 

Круглий стіл «Фінансові важелі соціально-економічного механізму взаємодії суб’єктів господарювання різних типів та сфер діяльності»