Наукова робота студентів

Тези доповідей для участі у ХХX Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених “Наука і вища освіта”.

м.Запоріжжя, Класичний приватний університет, 10 листопада 2021 року

Прізвище, ім’я, по батькові

Назва доповіді

Довгополий Денис Олександрович

Впровадження системи управління матеріальними потоками промислового підприємства

Іщенко Ілля Русланович

Управління якістю продукції на підприємстві

Рудницький Кирило Георгійович

Теоретичні засади формування конкурентоспроможності та конкурентних переваг підприємства

Cнітко Владислав Володимирович

Щодо комунікаційної діяльності підприємств-товаровиробників

Гойда Кирило Юрійович

Сучасні методи визначення конкурентоспроможності підприємства

Лапін Олександр Васильович

Система управління фінансовими інвестиціями підприємства

Гоцало Олена Олександрівна

Управління витратами як показник росту потенціалу підприємства (на прикладі ПАТ «Запоріжсталь»

Срібний Артур Вадимович

Удосконалення механізму управління рентабельністю виробництва на підприємстві(на прикладі ПАТ «Мотор Січ»)

Колосовська Ксенія Дмитрівна

Моделювання операційної діяльності підприємства (на прикладі ТОВ «Київстар»)

Серебряніков Олександр Євгенович

розробка інтелектуальних систем прийняття економічних рішень в ІТ-технологіях

Бабич Вадим Олександрович

Аналіз основних показників діяльності підприємства

Балковий Юрій Миколайович

Формування маркетингових комунікацій підприємства

Дєтушева Ольга Андріївна

Дослідження фінансово-господарської діяльності підприємства

Воропаєв Олександр Сергійович

Обгрунтування заходів щодо поліпшення фінансово-економічного стану підприємства

Гостіщева Ірина Миколаївна

Розробка заходів зниження собівартості продукції на підприємстві

Решетило Євгенія Валеріївна

Шляхи покращення основних показників використання трудового потенціалу підприємства

Медвідь Тетяна Олександрівна

Впровадження інноваційних підходів в управлінні промисловим підприємством

Осетрова Тетяна Володимирівна

Планування маркетингової діяльності підприємства

Мілєвський Володимир Ярославович

Удосконалення управління конкурентоспроможністю підприємства

Хоменко Дмитрій Миколайович

Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства