Список публікацій магістрів спеціальності 051 Економіка

Список публікацій магістрів спеціальності 051 Економіка

за 2019-2021 рр.

1. Величко Є. В. ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ. Наука і вища освіта: тези доповідей XXVІIІ міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених. Запоріжжя: КПУ, 2019. С. 43.

http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/!!%D0%9D%D0%92%D0%9E_2019_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_.pdf

2. Іванов О. І. ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ЯК ПІДХІД ДО ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ. КПУ. / Наука і вища освіта: тези доповідей XXVІIІ міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених. Запоріжжя: КПУ, 2019. С 12.

http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/!!%D0%9D%D0%92%D0%9E_2019_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_.pdf

3. Кравчук И. А. ПОКАЗНИКИ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА. КПУ. / Наука і вища освіта: тези доповідей XXVІIІ міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених. Запоріжжя: КПУ, 2019. С. 45

http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/!!%D0%9D%D0%92%D0%9E_2019_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_.pdf

4. Ревус Р. Ю. ОПТИМІЗАЦІЯ ОБСЯГІВ ЗАПАСІВ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА. / Наука і вища освіта: тези доповідей XXVІIІ міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених. Запоріжжя: КПУ, 2019. С. 46.

http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/!!%D0%9D%D0%92%D0%9E_2019_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_.pdf

5. Тарасюк М. В. ПРОБЛЕМИ НОВОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. / Наука і вища освіта: тези доповідей XXVІIІ міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених. Запоріжжя: КПУ, 2019. С. 48.

http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/!!%D0%9D%D0%92%D0%9E_2019_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_.pdf

6. Хмара Н. А. ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЗЕД ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. / Наука і вища освіта: тези доповідей XXVІIІ міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених. Запоріжжя: КПУ, 2019. С. 49. http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/!!%D0%9D%D0%92%D0%9E_2019_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_.pdf

7. Чиглашвілі С. І. РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. / Наука і вища освіта: тези доповідей XXVІIІ міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених. Запоріжжя: КПУ, 2019. С. 50. http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/!!%D0%9D%D0%92%D0%9E_2019_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_.pdf

8. Биков М.К. САНАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА. Фінансові важелі соціально-економічного механізму взаємодії суб’єктів господарювання різних типів та сфер діяльності: матеріали доповідей круглого столу (м. Запоріжжя, 12 червня 2020 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2020. С. 33-35.

9. Чесноков М.В. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК ВДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ. Фінансові важелі соціально-економічного механізму взаємодії суб’єктів господарювання різних типів та сфер діяльності: матеріали доповідей круглого столу (м. Запоріжжя, 12 червня 2020 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2020. С. 51-55

10. Лазарєв В.А. ПРОЗОРІСТЬ ДІЛОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Фінансові важелі соціально-економічного механізму взаємодії суб’єктів господарювання різних типів та сфер діяльності: матеріали доповідей круглого столу (м. Запоріжжя, 12 червня 2020 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2020, С. 74-77.

11. Бібіченко А.Д. ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ (ФІНАНСОВИЙ, ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ). /Фінансові важелі соціально-економічного механізму взаємодії суб’єктів господарювання різних типів та сфер діяльності: колективна монографія /за заг.ред. А.Г. Семенова. –Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 332-345.

12. Каспірович А.А. ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ. /Фінансові важелі соціально-економічного механізму взаємодії суб’єктів господарювання різних типів та сфер діяльності: колективна монографія /за заг.ред. А.Г. Семенова. –Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 96-107.

13. Олійник І. І. ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА /Фінансові важелі соціально-економічного механізму взаємодії суб’єктів господарювання різних типів та сфер діяльності: колективна монографія /за заг.ред. А.Г. Семенова. –Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 78-96

14. Чесноков М.В. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК ВДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ. / /Фінансові важелі соціально-економічного механізму взаємодії суб’єктів господарювання різних типів та сфер діяльності: колективна монографія /за заг.ред. А.Г. Семенова. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. с. 301-314

15. Ходус М.В. РОЗРАХУНОК ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ НА ПРИКЛАДІ МЕХАНООБРОБНОГО ВИРОБНИЦТВА В КП «НВК «ІСКРА». /Фінансові важелі соціально-економічного механізму взаємодії суб’єктів господарювання різних типів та сфер діяльності: колективна монографія /за заг.ред. А.Г. Семенова. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 108-124.

16. Безверхній О. М. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА В ПЕРІОД КРИЗИ. /Наука і вища освіта: тези доповідей XXІX міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених, 2020. С. 34. http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/!!!%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%92%D0%9E_2020__.pdf

17. Бібіченко А. Д. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА І НАПРЯМКИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ. /Наука і вища освіта: тези доповідей XXІX міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених, 2020. с. 34 http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/!!!%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%92%D0%9E_2020__.pdf

18. Гай Н. С. ДОСЛІДЖЕННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА, С. 35

http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/!!!%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%92%D0%9E_2020__.pdf

19. Джунь Д. С. УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. /Наука і вища освіта: тези доповідей XXІX міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених, 2020. С. 37

http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/!!!%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%92%D0%9E_2020__.pdf

20. Каспірович А. А. ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ. /Наука і вища освіта: тези доповідей XXІX міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених, 2020. С. 38 http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/!!!%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%92%D0%9E_2020__.pdf

21. Кірнос М. О. СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ. /Наука і вища освіта: тези доповідей XXІX міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених, 2020. С. 38 http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/!!!%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%92%D0%9E_2020__.pdf

22. Коптєва О. М. ВПЛИВ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ. /Наука і вища освіта: тези доповідей XXІX міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених, 2020. С. 39 http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/!!!%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%92%D0%9E_2020__.pdf

23. Кравцова Л. А. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ЗАСАДАХ УПРАВЛІННЯ ГРАНТОВИМИ ПРОЕКТАМИ. /Наука і вища освіта: тези доповідей XXІX міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених, 2020. С. 40.

http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/!!!%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%92%D0%9E_2020__.pdf

24. Лазарєв В. А. АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ CRM-СИСТЕМИ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ТЕЛЕМЕДИЦИНИ, стор. 40 http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/!!!%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%92%D0%9E_2020__.pdf

25. Олійник І. І. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. /Наука і вища освіта: тези доповідей XXІX міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених, 2020. С. 41.

http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/!!!%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%92%D0%9E_2020__.pdf

26. Пархоменко І. І. ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМІВ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ. /Наука і вища освіта: тези доповідей XXІX міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених, 2020. С. 42.

http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/!!!%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%92%D0%9E_2020__.pdf

27. Пашко А. І. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ТА КРИТЕРІЇВ ВІДБОРУ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. /Наука і вища освіта: тези доповідей XXІX міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених, 2020. С. 43.

http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/!!!%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%92%D0%9E_2020__.pdf

28. Півник С. Л. МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. /Наука і вища освіта: тези доповідей XXІX міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених, 2020. С. 43.

http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/!!!%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%92%D0%9E_2020__.pdf

29. Ротань Н. Г. ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ. /Наука і вища освіта: тези доповідей XXІX міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених, 2020. С. 44 http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/!!!%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%92%D0%9E_2020__.pdf

30. Сметанін М. В. ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА. /Наука і вища освіта: тези доповідей XXІX міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених, 2020. С. 45

http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/!!!%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%92%D0%9E_2020__.pdf

31. Тюпа Є. О. ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. /Наука і вища освіта: тези доповідей XXІX міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених, 2020. С. 45 http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/!!!%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%92%D0%9E_2020__.pdf

32. Яланський Д. ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА. / Аctual tendencies of development science and practice abstracts of vi international scientific and practical conference. Rome, Italy, october 25 – 27, 2021. С. 64-66.