План проведення наукових та науково-практичних конференцій КПУ на 2011 рік

ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЙ
Класичного приватного університету на 2011 р.

 

№ з/п

Назва конференції

Термін проведення

1.

Міжрегіональна науково-практична конференція «Сучасна психологія: актуальні проблеми й тенденції розвитку»

28 січня
2011 року

2.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
“Системний аналіз. Інформатика. Управління”

10–11 березня
2011 року

3.

ІІІ Міжнародна
Шекспірівська конференція в Україні

7-8 квітня 2011 року

4.

Всеукраїнська науково-практична конференція
“Оновлення концептуальних засад професійної та загальної освіти на етапі євроінтеграції”

15 квітня
2011 року

5.

XІХ Міжнародна наукова конференція
студентів і молодих учених “Наука і вища освіта”

21–22 квітня
2011 року

6.

Міжнародна науково-практична конференція
“Актуальні питання публічного права”

28-29 квітня
2011 року

7.

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
“Актуальні проблеми фізичного виховання,
реабілітації, спорту і туризму”

14–15 жовтня
2011 року

8.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція
“Соціально-економічний розвиток України і регіонів”

20–21 жовтня
2011 року

9.

Міжнародна науково-практична конференція  “Формування ефективних механізмів господарювання в умовах сучасної економіки: теорія та практика”

17-18 листопада 2011 року

10.

Всеукраїнська науково-практична конференція
“Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління в Україні”

25 листопада
2011 року