Перелік конкурсних предметів

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»  (денна та заочна форма навчання) для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Напрями підготовки
освітньо-квалфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі

Назва

Код

Право

6.030401

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

 

 

2. Історія України

Профільний

140

 

 

3. Іноземна мова або математика

Непрофільний

124