Резолюція

Резолюція

XX Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених

«НАУКА І ВИЩА ОСВІТА»

6 квітня  2012 р.