Об`ява!

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя) – вищий навчальний заклад недержавної форми власності, ліцензований та акредитований за IV рівнем (договір про співробітництво між Класичним приватним університетом та Благодійною громадянською організацією „Запорізький обласний конгрес інвалідів” від 25.05.2012р.), звертається із пропозицією щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти за заочною (дистанційною) формою навчання до осіб з особливими потребами (інвалідів та інше).

Ліцензія АГ №582006 від 14.09.2011р.
Сертифікат про акредитацію РІ-ІV № 089049 від 15.09.2010 р.

Підготовка за заочною (дистанційною) формою навчання здійснюється із застосуванням інтерактивних інформаційних технологій. Здійснюється прийом на навчання:
- за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр”;
- прийом на старші курси за скороченими програмами підготовки осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень „молодший спеціаліст”, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за умови вступу на споріднений напрям підготовки;
- за спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів „спеціаліст”, „магістр”;
- для здобуття другої вищої освіти (перепідготовка на рівні спеціаліста);
- до Коледжу КПУ для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем „молодший спеціаліст”.

Випускники одержують диплом державного зразка відповідного освітнього рівня.

Адреса Класичного приватного університету:
69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 70-б.
Приймальна комісія: ауд. 123, тел.: (061)764-14-91, 220-58-46
Сайт: http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/