Умови конкурсного відбору

Конкурсний відбір та зарахування осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на І курс університету для отримання ступеня «бакалавр».

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до вищого навчального закладу Класичний приватний університет, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з трьох предметів для здобуття ступеня бакалавра. Один з цих предметів може бути вибраним вступником з переліку, запропонованого вищим навчальним закладом Класичний приватний університет (див. додаток 5 до Правил прийому);
Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів, бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу Класичний приватний університет, помножених на вагові коефіцієнти.
КБ = K1•П1 + K2•П2 + K3•П3 + K4•А+ К5•ОУ,

де КБ – конкурсний бал,
П1, П2, П3
- результати складання ЗНО за предметом 1, за предметом 2, за предметом 3 (або бал за конкурс творчих або фізичних здібностей);
А
- середній бал документа про повну загальну середню освіту;
ОУ
– бал за особливі успіхи призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів або бал за особливі успіхи призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, перелік секцій яких відповідає напрямам підготовки при вступі до вищих навчальних закладів для здобуття ступеня бакалавра та/або бал за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу зі спеціальностей природничо-математичних та інженерно-технічних спрямувань.

При цьому К1+К2+К3+К4+К5=1 

К1, К2, К3 - ваговий коефіцієнт результату складання ЗНО за предметом 1, за предметом 2, за предметом 3 (або бала за конкурс творчих або фізичних здібностей) (див додаток 5 до Правил прийому);
К4 - ваговий коефіцієнт середнього бала документа про повну загальну середню освіту (0,1 для кожної спеціальності) (див. додаток 5 до Правил прийому);
К5 - вага бала за особливі успіхи 5 відсотків конкурсного бала (див. додаток 5 до Правил прийому).