Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи
Історія кафедри

Кафедру туризму та готельного господарства Інституту здоров’я, спорту і туризму засновано 2004 році. Усі викладачі кафедри туризму та готельного господарства мають науковий і практичний досвід роботи. На кафедрі працюють 16 викладачів, серед них 2 доктори наук: Віндюк А.В, Ляхова І.М. та 8 кандидатів наук: Захарова С.Г., Прочан А.О., Коллегаєв М.Ю., Яцук Н.В. та інші. Доценти кафедри туризму та готельного господарства Захарова С.Г. та Яцук Н.В. беруть участь у роботі Всеукраїнського „Круглого столу „Формування стратегії сталого розвитку туризму і курортів в Україні”, входять у склад робочої групи з розроблення стратегії сталого розвитку туризму і курортів в Україні.

Кафедра туризму та готельного господарства Класичного приватного університету бере участь в роботі проекту Канада – Україна “Регіональне врядування та розвиток” – розробляє проблему розвитку туризму і курортів в регіоні.

Викладачами кафедри активно ведеться наукова робота. Так у 2011 році видані монографії Віндюка А.В. „Професійна підготовка майбутніх фахівців з готельно-курортної справи в умовах ступеневої освіти: теорія та методика” Мерзляк А.В., Яцук Н.В. „Система механізмів державного регулювання рекреаційної сфери України”, навчальний посібник Віндюка А.В. „Організація курортної справи в індустрії гостинності”.

Завідувач кафедри туризму та готельного господарства, професор кафедри

Віндюк Андрій Валерійович –

доктор педагогічних наук, доцент

 

Відомості про фахівця Наукові праці Віндюка А.В.

Контакти:

Аудиторія: 501с
Телефон: 701-92-24
270 (внутрішній)
e-mail: 


Перелік напрямів/спеціальностей освітньої діяльності кафедри

Кафедра туризму та готельного господарства здійснює повний цикл підготовки фахівців у галузі “Сфера обслуговування” за напрямами “Готельно-ресторанна справа”, “Туризм” та спеціальностями "Готельна і ресторанна справа", "Туризмознавство" (за видами) освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр:

 • бакалавр – 6.140103 "Туризм"
 • бакалавр – 6.140101 "Готельно-ресторанна справа"
 • спеціаліст – 7.14010301 "Туризмознавство" (за видами)
 • спеціаліст – 7.14010101 "Готельна і ресторанна справа"
 • магістр – 8.14010301 "Туризмознавство" (за видами)
 • магістр – 8.14010101 "Готельна і ресторанна справа"
 • спеціаліст (перепідготовка) – 7.14010301 "Туризмознавство"

Дисципліни, що передбачені навчальним планом підготовки фахівців

 • Менеджмент туризму
 • Менеджмент готельно-ресторанного господарства
 • Маркетинг туризму
 • Маркетингготельного і ресторанного господарс
 • Правове регулювання туристичної діяльності Іноземна мова (дві, за вибором)
 • Організація туризму
 • Організація екскурсійних послуг
 • Діловий етикет і протокол
 • Технологія продукціі ресторанного господарства
 • Організація готельного господарства
 • Організація ресторанного господарства
 • Організація анімаційних послуг
 • Організація рекреаційних послуг
 • Організація транспортних послуг
 • Інформаційні системи і технології в туризмі
 • Економіка і ціноутворення в галузі туризму