Членство в міжнародних освітніх організаціях

Важливим показником рівня міжнародної активності ВНЗ є співробітництво з міжнародними установами.

 

 

Інформацію про університет можна знайти на сайті:
http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/list_data/u-nw.html#Ukraine.

 

 

Міжнародна асоціація університетів заснована в 1950 р. під егідою ЮНЕСКО, її секретаріат знаходиться у м. Париж. Асоціація поєднує мережу установ і організацій 150 країн світу, створює умови для спільної роботи університетів, сприяє обміну досвідом, захищає інтереси вищої освіти з урахуванням політичного курсу міжнародних організацій, таких як ЮНЕСКО, Світовий банк та інші.

Міжнародна асоціація університетів має на меті встановлення зв’язків між своїми членами, надання їм якісних послуг, створення всесвітньої мережі університетів та організацію колективних заходів.

Членство університетів, у тому числі Класичного приватного університету, в Міжнародній асоціації університетів:

  • сприяє обміну досвідом та співпраці між університетами;
  • підтверджує та захищає академічні цінності й принципи, які проголошує Асоціація і котрі визначають належне функціонування університетів та інших вищих навчальних закладів;
  • сприяє перспективному розвитку та посиленню ролі та функцій університетів у суспільстві;
  • представляє проблеми вищої освіти в міжнародних органах, таких як ЮНЕСКО, Світовий банк;
  • сприяє кращому розумінню існуючих тенденцій і політики у галузі вищої освіти за допомогою аналізу, досліджень та обговорень.

Для студентів Класичного приватного університету факт членства Класичного приватного університету у Міжнародній асоціації університетів у багатьох випадках є дуже важливим, оскільки ті студенти, які планують продовжувати навчання за кордоном, мають закінчити університет, який внесений до бази даних ЮНЕСКО. Наприклад, наявність ВНЗ у базі даних ЮНЕСКО є обов’язковою вимогою для продовження навчання в університетах Німеччини та Швеції.

17 вересня 2010 року Класичний приватний університет приєднався до Великої Хартії університетів (Magna Charta Universitetum). (Велика хартія університетів (Magna Charta Universitеtum) – це результат пропозиції, з якою у 1986 р. Болонський університет звернувся до провідних університетів Європи. Ідею складання та підписання такого документа підтримала наукова, освітянська та політична еліта Європи). Підписання Великої Хартії відбулося в Болонському університеті, м. Болонья, Італія.