FULBRIGHT

            Програма ім. Фулбрайта – найстаріша і найбільш відома у світі програма наукових обмінів Сполучених Штатів Америки, що діє з 1946 року, нині — у 155 країнах світу, в тому числі і в Україні
            Електронна адреса: www.fulbright.org.ua

            Щорічні програми:

            для студентів та випускників ВНЗ
            Fulbright Graduate Student Exchange Program
            За умовами конкурсу випускники українських вищих навчальних закладів (студенти 4-6-х курсів, аспіранти, молоді спеціалісти) можуть отримати стипендію для навчання на маґістерському рівні від одного до двох років.

            для молодих викладачів та дослідників
            Fulbright Faculty Development Program
            Програма для молодих науковців віком до 35 років — викладачів та адміністраторів вищих навчальних закладів, співробітників науково-дослідних установ, журналістів, фахівців з бібліотечної, музейної та архівної справи, спеціалістів у сфері управління культурою, працівників громадських організацій (НДО).
            У конкурсі можуть брати участь науковці та спеціалісти віком до 35 років, які ще не мають наукового ступеня, та молоді кандидати наук (не пізніше 3-х років після захисту на час подання документів на конкурс).
            Упродовж академічного року учасники Програми проводять індивідуальні дослідження; знайомляться з актуальними надбаннями американських університетів у плануванні навчальних програм, розробці учбових курсів та їх викладанні; беруть участь у наукових конференціях та семінарах. Програма не передбачає здобуття наукового ступеня, але надає можливість стипендіатам відвідувати семінари та лекції в якості вільних слухачів.

            для кандидатів та докторів наук, молодих дослідників та аспірантів
            Fulbright Scholar Program
            Програма передбачає проведення досліджень в університетах США на період від чотирьох до дев’яти місяців. У конкурсі можуть брати участь кандидати та доктори наук; діячі культури, фахівці з бібліотекарства, журналісти та юристи; дослідники без наукового ступеня з досвідом роботи не менше п’яти років та аспіранти або здобувачі напередодні захисту, які отримають науковий ступінь до початку ґранту. При відборі кандидатів до уваги братимуть їхні професійні досягнення, реальність запропонованого проекту та його довгострокову цінність.
            Окрім гуманітарних та суспільних наук, до конкурсних галузей спеціалізації включено також точні, технічні та природничі дисципліни.

            Fulbright-Kennan Program
            Інститут Кеннана Міжнародного центру підтримки науковців імені Вудро Вілсона і Програма імені Фулбрайта започаткували спільну програму з надання дослідницьких грантів у галузі гуманітарних і суспільних наук.
            За новою програмою 12 науковців з України і Росії протягом шести місяців проводитимуть дослідження у сфері гуманітарних і суспільних наук на базі Інституту Кеннана. Стипендіати будуть відібрані на конкурсній основі. Перевага надаватиметься тим кандидатам, дослідження яких спрямовані на вивчення найважливіших аспектів суспільної політики, сприяють розвиткові науки в їх країнах та зміцнюють зв'язки між наукою і практичною діяльністю. Кандидати мають довести необхідність проведення свого дослідження саме у Вашингтоні, округ Колумбія.

Центр імені Вудро Вілсона особливу увагу приділяє поглибленому вивченню наукових проблем у таких галузях як:

  1. державне управління, і зокрема, особливості становлення демократичних інститутів, розбудова демократії та громадянського суспільства, участь громадян у державному управлінні;
  2. роль США у світі та проблеми партнерства і лідерства;
  3. головні проблеми майбутнього розвитку США і світу.

            Стипендії надаватимуться дослідникам і викладачам з академічних інститутів, вищих навчальних закладів і наукових центрів, які мають не менш ніж дворічний досвід дослідницької роботи після одержання ступеня кандидата наук або його еквівалента.

            спеціальні Програми
            Lane Kirkland Scholarship Program
            Метою Програми ім. Лейна Кірклaнда є розповсюдження польського досвіду економічних й суспільних перетворень.
            Конкурс на отримання стипендій ім. Л.Кіркланда оголошено для громадян України — працівників вищих навчальних та наукових закладів, експертів, урядовців, політиків, працівників урядових та муніципальних установ, підприємців, менеджерів, керівників неурядових організацій, діячів культури, журналістів.
            Програма передбачає відвідування стипендіатами навчальних курсів в університетах Польщі протягом двох семестрів та подальше 2-4-тижневе професійне стажування в державних й приватних установах країни.